Harald Rosenløw Eeg: Gutten i mørket. Aschehoug 2021.

I Oslo under andre verdenskrig bor Johan i en leilighet sammen med moren sin. Han har sluttet på skolen og jobber som sykkelbud for en butikk. Faren er død, han omkom på en båt som ble bombet.

Moren har kaniner i bur i leiligheten, sendt som proviant fra en tante på landet. Da moren ber Johan om å slakte en av dem, klarer han det ikke og føler at han skuffer moren. På skolen har han et rykte for å være klumsete.

En dag møter han en fremmed mann i leiligheten, som moren holder skjult. Johan får ikke vite hva som foregår. Men snart skygger han mannen gjennom Oslo på sykkelen sin, og står utenfor når mannen bomber en samling for Hirden på Østbanen. Hirden besto av nordmenn som jobbet for tyskerne og deres leder var Quisling.

Johan konfronterer mannen og moren i leiligheten, og sier han kan være til hjelp. Han vil vise dem at han ikke er så klumsete lenger, at han er sterk nok til å kunne gjøre en forskjell.

«Gutten i mørket» er en spenningsroman om radikalisering og hvor langt man er villig til å gå for det man tror på.