Jørgen Brekke: Oppdrag Mars
Aschehoug, 2016, 2017 og 2018

Bli med noen tiår inn i framtida når menneskene er i ferd med å opprette kolonier på Mars. Tolv 15-åringer fra hele verden skal velges ut til å bli tidenes yngste marsfarer. Veldig spennende – og veldig farlig, for her er det spioner og sabotører både på Mars og på jorda, og kanskje også blant ungdommene på Marsakademiet i Nederland. En av ungdommene er Sebbe fra Horten. En annen er Joy fra Filippinene. Sammen med mange andre konkurrerer de om å bli valgt ut til å tilbringe resten av livet på Mars.

Oppdrag Mars er en trilogi. I Akademiet følger vi ungdommene fram til de tolv er klare til å forlate jorda. I Reisen holder de på å bli forhindret fra å dra på grunn av et selvmordsangrep. De flykter, men det blir ikke lett når de kommer fram heller, for Østtsarriket, som har forbudt all moderne teknologi og er sterkt imot bosetting på Mars, har en spion på planeten. I den tredje boka, Planeten, får vi se hvordan det går. Kolonien er truet av krig, og Sebbe får bruk for alle de lederegenskapene han ikke en gang visste han hadde.

Dette er en spennende science fiction-serie med vennskap, forelskelse, smart teknologi, usikkerhet, krig og konflikter, og ingen vet hvem de kan stole på.

Bøkene finnes også som e-bøker i BookBites.