Yves Grevet: Huset. Meto bok 1. Mangschou, 2015

Huset er en dystopisk spenningsroman for ungdom og er første bok i en trilogi. Boka skildrer et kynisk og lukket hus hvor manipulasjon, psykisk terror og hardt arbeid er hverdagen til de 64 guttene som bor der. Barna husker ikke hvor de kommer fra eller om de har hatt foreldre. De har ingen kjennskap til hvordan jenter ser ut eller vet noe som helst om verden utenfor øya hvor Huset befinner seg. De har ikke engang vært ute i friluft på øya.

De har alle blitt gitt romerske navn og alt styres av seks «Cæsarer». Husets øverste leder, Jove, viser seg aldri, men følger med på alt i Huset. Guttene er inndelt i fire fargegrupper etter alder, og når de når en viss alder og størrelse, må de forlate Huset. De lever i sterk frykt for uvissheten om hva som venter dem når den dagen kommer. Meto, som er bokas hovedperson og forteller, vet godt at det ikke er lenge før det blir hans tur, noe som er en av årsakene til at han langsomt og i skjul begynner å stille flere og flere spørsmål om hvordan Huset styres, og hva det egentlig skjuler for dem som bor der.

Meto får tidlig i romanen ansvar for å være fadder for en ny gutt som ankommer Huset. Gutten har fått navnet Crassius og blir kastet direkte inn i guttenes hverdag, han ankommer et univers som oppleves som absurd og umenneskelig. Meto må flere ganger fortelle den fortvilte Crassius at han for sin egen skyld bare skal adlyde og ikke vise motstand, fordi man risikerer strenge straffer hvis man ikke tilpasser seg. Hvis man glemmer å telle 50 sekunder mellom hver matbit under middagen, eller på annet vis er opprørsk, kan man for eksempel risikere å måtte tilbringe flere døgn i det store, kalde Kjøleskapet.

Guttene kan aldri føle seg trygge, for selv blant dem finnes Cæsars små ører; spioner som rapporterer alt videre. Men Meto er en klok og modig karakter som virker som om han har bevart mer av sin menneskelighet og psykiske styrke enn flere av de andre guttene, og som lettere gjennomskuer manipulasjonen de blir utsatt for. Når han etter hvert begynner å få hjelp fra skjulte krefter i Huset som har oppfattet hans skepsis og mot, blir hans ønske om å avsløre Husets hemmeligheter og å finne ut hva som skjer med de store guttene som må forlate Huset, sterkere enn angsten for å bli oppdaget og tatt for å bryte regler.

Dette en veldig spennende, original og god bok. Bind 2 og 3 har også kommet ut på norsk.