Maria Turtschaninoff: Maresi (Krøniker fra det røde klosteret nr. 1). Gursli Berg forlag, 2017

Fortellingen foregår på øya Menos i en fiktiv verden. Øya er bare bebodd av nonnene i Det røde klosteret. Det er ingen menn på øya. Dette er en verden med mye fattigdom, og klosteret tar til seg mange unge jenter som får en utdannelse og tilstrekkelig med mat. Disse er noviser som enten vokser opp til å bli nonner i klosteret eller drar ut i verden for å dra nytte av det de har lært. Nonnene tilber Urmoren, deres avgud, som består av treenigheten jomfruen, moderen og heksen: begynnelsen, livet og slutten. Urmoren er mer enn en fraværende avgud, hun tar aktivt del i nonnens liv og gir dem magien de trenger for å beskytte øya mot fiender.

Bokens hovedperson er en jente ved navn Maresi. Hun kommer fra et fattig land i nord, og familien hennes sendte henne til klosteret for å redde henne fra hungersnøden som tok livet av hennes søster. Maresi savner familien dypt, men er lykkelig på klosteret. Hun får en god utdannelse, og hun elsker å lære. Mest av alt elsker hun å sitte hver kveld i klosterets bibliotek og lese bøker.

Det fredfulle livet på øya blir truet etter at en jente ved navn Jai kommer til øya. Hun har flyktet fra sin grusomme far, og det viser seg at faren kommer for å hente henne, i spissen for en bande banditter. Har nonnene tilstrekkelig med magi for å holde dem unna? Og hva er Maresis rolle når øya er under angrep? Maresi hører heksen snakke til henne og blir redd, hva er det døden vil med henne?

Dette er en spennende og original fantasyfortelling. Denne boka kan også leses som e-bok i BookBites.