Her ser vi 1.klasse ved Gjedsjø skole samlet rundt læreren, Marie Enge, en gang i 1919. Takket være utmerket arbeid fra flere, vet vi også hvem de aller fleste av disse 1.klassingene er.

Læreren
Marie Enge var opprinnelig fra Os i Østerdalen. Hun var født 8.januar 1878. Hun blei utdannet som lærer på Hamar og var ferdig uteksaminert i 1898. Hun jobbet først et par år i hjembygda før hun fikk seg jobb på Pladsen skole i Alvdal i 1900. Der jobbet hun fram til 1919. Da blei hun ansatt ved Gjedsjø skole. Her jobbet hun bare noen få år, fram til 1921. Da flyttet hun over til Kontra skole. Ved Kontra blei hun værende fram til 1935. Da måtte hun søke avskjed på grunn av sykdom, og flyttet hjem igjen til Østerdalen.

Elevene
I skoleprotokollen for Gjedsjø skole 1919-20 finner vi 11 elever i 1.klasse. På bildet er det imidlertid bare avbildet ni. En av de 11 kom fra Stabæk skole seint på året så hun er antakelig ikke med.

Det har blitt gjort forsøk på å identifisere elevene på bildet, men det er knyttet usikkerhet rundt navnene fordi de ikke alltid samsvarer med navnene i skoleprotokollen. Oversikten nedenfor er forsøkt utarbeidet med vekt på opplysningene vi finner i primærkilden; skoleprotokollen.

Helt foran til venstre sitter Karen Astrid Jakobsen fra Boger. Hvem jenta til høyre er, er mer usikkert. Vi har fått opplyst at hun heter Aslaug Stenerud, men vi finner ikke henne i skoleprotokollen. Vi finner imidlertid Bolette Aslaug Olsen fra Bjerkholmen der. Det var ikke uvanlig den gangen å ta etternavn etter stedet man bodde på og dersom familien flyttet litt rundt kunne etternavnet bli endret flere ganger. Det er ikke utenkelig at Bolette Aslaug på et tidspunkt har hatt etternavnet Stenerud, men identifikasjonen her forblir høyst usikker.

Helt ytterst til venstre for læreren sitter Alvilde Otilie Spång fra Sørli. Mellom henne og læreren sitter Magnhild Svendsen Boger. Til høyre for Marie Enge sitter Eva Bjerke (nærmest) og deretter Hjørdis Svendsen Boger.

Gutten til venstre bak har vi fått vite at er Gulbrand Langskog. Dette er nok feil. Gulbrand finner vi i skoleprotokollen, men først noen år seinere. Der kan vi lese at han er født i 1914. Han var dermed bare 5 år gammel da bildet blei tatt. Dette er nok derimot hans eldre bror, Arnt Karlsen Langskog. Han er tre år eldre og oppført i skoleprotokollen i 1919. Gutten i midten bak er sannsynligvis Rudolf Gustavsen fra Snekkerstua. Også her har vi fått oppgitt navnet til en yngre bror, Reidar, som begynte i 1.klasse sammen med omtalte Gulbrand i 1922. Den siste gutten bakerst er ikke identifisert. I skoleprotokollen finner vi bare tre gutter i 1919, og den eneste av disse som ikke har blitt nevnt ennå er Johannes Hansen fra Norum. Det kan godt hende at det er ham vi ser her.

Den eneste eleven vi da ikke har gjort rede for er Elisabet Løvstad fra Langbråten. Hun var antakelig borte fra skolen den dagen bildet blei tatt.

En stor takk!
Det er svært viktig at vi får identifisert avbildede personer før det har gått i glemmeboka hvem som er hvem. Et bilde får da langt større verdi. Identifiseringen av barna på dette bildet blei trolig foretatt på slutten av 1990-tallet, rundt 80 år etter at bildet ble tatt. Hun som foretok identifiseringen døde for 11 år siden. Hadde ikke hun tatt seg tid til å sette seg ned og studere bildet nøye og oppgi navn etter beste evne og hukommelse, hadde det vært bortimot umulig for oss nå å kunne sette riktig navn på riktig person. At man så lenge etter at bildet blei tatt, forveksler noen søsken og har glemt noen navn er høyst forståelig. Teksten ovenfor er på ingen måte ment som noen kritikk av arbeidet som blei foretatt. Vi skylder tvert imot de involverte en stor takk!

En av de som absolutt bør takkes er Ski Historielags iherdige ildsjel, Bjørn Myrvoll. Han sto i flere år i spissen for innsamling og registrering av tusenvis av fotografier, deriblant også dette. Vi kan også takke den vesle jenta som sitter helt til venstre på bildet (med hvit krage), for at hun kunne navngi så mange av dem hun engang gikk i klasse med.

Foto:
Elever ved Gjedsjø skole, 1919.
Fotonummer: SKIH 054 015
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Jorun Caspersen.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Arkivkilder:
Skoleprotokoll fra Gjedsjø skole.

Trykte kilder:
Østlandets Blad 17.januar 1938:

Nettkilder:
Digitalarkivet: Folketelling 1900 og 1910:
https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037073001750
https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036420002136