Lån av biblioteklokaler

Retningslinjer for lån av biblioteklokaler

Ski bibliotek skal:

  • Fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling, og være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.
  • Være en møteplass og en arena for offentlig samtale og debatt
  • Ha tilbud til barn og voksne og legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.
  • Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.

(Lov om folkebibliotek, 2014)

Vi ønsker alle møter og arrangementer som bidrar til en positiv utvikling av nærmiljøet velkommen. Ski bibliotek ønsker også å samarbeide med lag, foreninger, næringsliv og organisasjoner om arrangementer dersom vi mener at arrangementet vil være av interesse for et allment publikum, og temaet er aktuelt. Slike arrangementer skal være gratis.

Ski bibliotek står fritt til å avvise forespørsler om arrangementer som ikke faller inn under våre retningslinjer, eller der vi er usikre på innhold, målsetning eller målgruppe.

Arrangementer i bibliotekrommet

Arrangementer som foregår i bibliotekrommet skal være åpne for alle i målgruppen, inkluderende og tilgjengelige med tanke på innhold, form og mobilisering. Biblioteket står ikke ansvarlig for innholdet i arrangementer og aktiviteter i regi av eksterne organisasjoner og lag som har lånt lokalene. Vi har som intensjon at noen fra bibliotekpersonalet skal være til stede.

Arrangementer vil bli publisert på våre hjemmesider, og må deles aktivt av låntaker i andre kanaler.

Lån av møterom
Biblioteket har et møterom til utlån, med plass til maks 15-20 personer (færre dersom en meters avstand skal kunne overholdes). Dette benyttes fortrinnsvis av biblioteket og kommunen generelt, men dersom det er kapasitet, kan det også lånes av andre. Det skal da signeres en avtale. For å sikre mangfoldighet og spredning i programinnhold, og lik tilgang på lokaler for ulike grupper, kan det i perioder bli nødvendig å fordele tilgangene på rom på ulike organisasjoner.

Lokalene lånes ikke ut til privatpersoner eller religiøse arrangementer eller fester. Enkel matservering, som kaffe og kaker er tillatt. Alkohol tillates ikke. Låntakere plikter å sette seg inn i eventuelt teknisk utstyr, brannreglement og vilkår for lån av nøkler, samt meråpent-reglement dersom arrangementet foregår i meråpen-tid.

NB! Som følge av koronatiltak, er låntakere av møterommet ansvarlig for at til enhver tid gjeldende smittevern ivaretas – bord må tørkes over etter bruk, det er kluter og antibac tilgjengelig. Tilstrekkelig avstand mellom deltakere må sørges for.

Last ned utlånsavtale for Ski bibliotek