Personvernerklæring for Ski bibliotek

Ski bibliotek behandler dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Behandlingsansvarlig
Nordre Follo kommune er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med våre tjenester. Ski bibliotek («Biblioteket») er kontaktpunkt ved spørsmål. Kontakt oss pr. epost på skibib@nordrefollo.kommune.no.

Hvorfor lagrer vi personopplysninger og hvilke personopplysninger lagrer vi?
Biblioteket lagrer og oppbevarer en rekke personopplysninger for å kunne administrere utlån av bøker og andre medier til deg. Vi behandler kun personopplysninger du frivillig oppgir. Når du registrerer deg som låner, og får utdelt lånekort, vil vi samle inn og lagre ditt fornavn, etternavn, kjønn, kontaktinformasjon (adresse, epost og telefonnummer), strekkode på lånekortet, foretrukket kommunikasjonsform og språk, fødselsdato og fødselsnummer/ID-nummer (frivillig).

Utveksling av personopplysninger
Det utveksles adresseopplysninger og enkelte andre personopplysninger med Nasjonalt lånerregister, en database som gjør det mulig og effektivt å benytte samme lånekort i mange forskjellige bibliotek i Norge. Registrering av fødselsnummer / ID-nummer er et krav for å få Nasjonalt lånekort. Biblioteket utveksler ikke personopplysninger med andre aktører.

Lånehistorikk
Ved innlevering av lånt materiale, slettes koblingen til deg som låner. Lånehistorikk lagres ikke. Unntak her er hvis det er sendt purring på materiale; da vil lånehistorikk bevares inntil gebyrer er innbetalt.

Biblioteket tilbyr en egen tjeneste hvor vi tar vare på din lånehistorikk, om du skulle frivillig ønske dette – via eget skjema. Da vil det komme en automatisk beskjed både ved utlån over skranke om at du har lånt mediet tidligere. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake, og kreve at lånehistorikk slettes.

Innsyn og sletting av personopplysninger:
Ved pålogging i «Meg & Mitt» – via bibliotekets nett-katalog – får du innsyn i nesten all informasjon biblioteket har lagret om deg. Ønsker du utvidet innsyn, retting eller sletting av opplysninger – kontakt biblioteket.

Du kan når som helst avslutte ditt medlemskap ved å kontakte biblioteket. Utestående lån må leveres, før medlemskap kan avsluttes.

Nordre Follo bibliotek er behandlingsansvarlig og har en skriftlig databehandler-avtale med leverandøren av biblioteksystemet: Bibliotekenes IT-senter AS (databehandler) – databehandleravtale, personvernerklæring og liste over personvernopplysninger som samles inn.