Meråpent bibliotek

Meråpent bibliotek gir deg tilgang til biblioteket utover betjent åpningstid. Du kan få tilgang til meråpent bibliotek ved å signere en kontrakt og få oppgradert lånekortet til adgangskort. Kontrakten er personlig, og brudd på denne kan resultere i inndragelse av rett til bruk av meråpent bibliotek.

Du må være fylt 16 år for å få tilgang til meråpent bibliotek. Foreldre/foresatte kan ta med seg barn under 16 år. Barn kan ikke etterlates alene i meråpen tid. Alle over 16 år må ha eget oppgradert lånekort.

Du kommer inn på biblioteket ved å skanne bibliotekkortet ditt og taste inn PIN-koden. Det registreres alltid hvem som logger seg inn. Biblioteklokalet er videoovervåket i ubetjent tid. Videoovervåkningen er av hensyn til din sikkerhet og for å beskytte bibliotekets inventar og utstyr.

Du må forlate biblioteket før det stenger kl. 22. Det blir gitt beskjed over høyttalere før dørene stenges og innbruddsalarmen aktiveres.