Lesesal og grupperom

Lesesal

Biblioteket har en stor lesesal som i utgangspunktet har plass til over 30 studenter. Det er imidlertid sperret av noen plasser nå som et koronatiltak, slik at omtrent annenhver plass er i bruk – dette for å kunne holde tilstrekkelig avstand. Lesesalen er tilgjengelig for alle bibliotekets brukere i hele åpningstiden, også meråpent/selvbetjent tid.

NB! På torsdager fra og med 9. sept vil lesesalen bli brukt til leksehjelp for barn fra 14.30-17. Det vil dermed ikke være helt stille der, men det er mulig å sitte der likevel dersom det er plass.

Grupperom

I samme etasje finner du også to grupperom som kan benyttes til f.eks. kollokviegrupper eller annet gruppearbeid. Det ligger bookingskjema for begge rommene i skranken i 1. etg som du kan skrive deg opp på på ønskede tidspunkter, maks 4 timer om dagen.