Smitteverntiltak på biblioteket

Våre smitteverntiltak:

 • Hold deg hjemme hvis du er syk eller sitter i karantene
 • Unngå trengsel, hold avstand!
 • Begrenset oppholdstid ved mange besøkende
 • Hold minst 1 meters avstand til andre personer, både besøkende og ansatte
 • Bruk munnbind når det ikke er mulig å holde en meter avstand
 • Ved mange besøkende er barneavdelingen med leseplasser forbeholdt barn
 • Lesesal og grupperom er åpne, med begrenset antall plasser. Du må selv vaske og rydde grupperom før og etter bruk
 • Møterom kan bookes etter gjeldende retningslinjer. Du må selv rydde og vaske før og etter bruk
 • Dersom du flytter på møbler, må du flytte dem på plass før du forlater lokalene

 

Begrensning i tilbud og tjenester:

 • Vi tilbyr igjen klasse- og barnehagebesøk, både digitale og fysiske, etter avtale med barne- og ungdomsbibliotekarer
 • Hjelp og veiledning er begrenset i henhold til smittevernstiltak
 • Utskrift, kopiering, skanning er i hovedsak en selvbetjent tjeneste
 • Alle leker, spill og tegnesaker er fjernet fra barneavdelingene

 

Andre tiltak:

 • Økt renhold
 • Det er satt opp pleksiglass ved infopunktene for ekstra beskyttelse
 • Bruk helst kort ved betaling
 • Sprit hendene dine før du tar på skjermer, PC-er og annet utstyr
 • Vask PC-plasser, studieplasser og arbeidsbord både før og etter bruk