Nordre Follo lokalhistoriske arkiv

Det ligger en oversikt over arkivmaterialet fra Ski hos Arkivportalen.
Klikk på knappen for å komme til oversikten.

Her kan du finne over 5.000 historiske bilder fra Ski. Trykk på knappen for å komme til fotografiene. Du kan lese mer om fotografibasen lenger nede på sida.

Her finner du lokalhistoriske skrifter, bilder og info om lokalhistorisk arkiv i Oppegård.

Månedens bilde

17.mai i Ski, 1935

17.mai i Ski, 1935

Her ser vi Ski guttemusikk i fronten av 17.maitoget for 86 år siden. Foran musikantene går korpsets formann, statskonsulent Ingebrigt Five. Rett bak korpset ser vi Samfundsbygningen og Ski hotell. I bakgrunnen til høyre ser vi det gamle menighetshuset.

les mer
Kontaktinfo
Kontaktperson: Dagfinn W. Jakobsen
Telefon: 905 26 356
Besøksadresse: Åsenveien 6, 1400 Ski.
Om arkivet

Nordre Follo lokalhistoriske arkiv består av de to lokalhistoriske arkivene i Oppegård og Ski. Dette er en videreføring av de to lokalhistoriske arkivene som var i de tidligere kommunene, Oppegård og Ski. Arkivet i Oppegård befinner seg på Kolben bibliotek og arkivet i Ski holder til i Ski bibliotek. 

Lokalhistorisk arkiv har til oppgave å samle inn, registrere og ta vare på materiale av lokalhistorisk verdi. Ta gjerne kontakt dersom du kjenner til materiale som bør tas vare på for ettertiden.

Våre åpningstider

Vi holder åpent i bibliotekets åpningstider. På enkelte tidspunkt er arkivet ubetjent. Det vil da bli gitt begrenset hjelp i bibliotekets voksenavdeling.

Arkivet er vanligvis betjent disse dagene og tidene:
Mandager, onsdager, torsdager og fredager: kl.10-15.
Tirsdager: kl.11-17.30.
Lørdager: stengt.

Bruk av arkivmateriale

Materialet i arkivet er tilgjengelig for alle. Av personvernshensyn er det likevel begrenset adgang til noen kilder. Arkivmateriale lånes ikke ut. Det er kun tilgjengelig til bruk på biblioteket. Personer under 13 år kan bare benytte arkivsaker dersom de er sammen med en voksen. Alle som bruker arkivsaker må skrive under på en taushetserklæring.

Om fotografibasen

Nordre Follo lokalhistoriske arkiv forvalter en stor fotosamling. Ski historielag har samlet inn rundt 5000 bilder som nå er digitaliserte. De fysiske bildene eies av Ski Historielag og de digitaliserte bildene eies av Ski bibliotek.

I tillegg har arkivet fått inn en rekke bilder fra privatpersoner de siste årene. Mange av disse har blitt digitalisert. Det jobbes stadig med publisering av disse bildene. Du finner historiske bilder i billedsøket øverst på sida. Foto i høy oppløsning kan bestilles hos oss.

Innsamling av arkivmateriale

Nordre Follo lokalhistoriske arkiv tar imot arkivmateriale fra bedrifter, foreninger, lag og enkeltpersoner. Før overlevering ønsker vi å forvisse oss om at materialet er av en slik art at det kan være med på å dokumentere kommunens historie og kulturliv for ettertiden. Derfor ønsker vi å se over materialet på forhånd. Dersom det dreier seg om store mengder arkivmateriale ønsker vi å se på materialet der det blir oppbevart. Mindre mengder materiale tar vi imot til vurdering.

Før materialet overføres til oss skal det inngås en avtale for avlevering/deponering. Du finner eksempler på slike avtaler nedenfor.

Deponeringsavtale (.pdf)
En deponeringsavtale innebærer at deponenten har eiendomsretten over arkivmaterialet i en periode etter deponeringen, vanligvis i 30 år, før Nordre Follo lokalhistoriske arkiv overtar eiendomsretten.

Avleveringsavtale (.pdf)
En avleveringsavtale går i korthet ut på at eiendomsretten over arkivet blir overført til Nordre Follo lokalhistoriske arkiv.

Vanlige spørsmål

Hvor finner jeg gamle bilder fra Ski?

De finner du her.

Finnes det bygdebøker for tidligere Ski kommune?

Ja, det blei gitt ut ei bygdebok i 1929: Kråkstad, en bygdebok, bind I, av Martin Østlid. Du kan låne den på biblioteket eller lese den på Nasjonalbibliotekets sider: http://www.nb.no/nbsok/nb/a52313092c1994650bd9e447221e86e1?index=1#0

Det blei også gitt ut en gårds- og slektshistorie i 1930: Kråkstad, en bygdebok, bind II, av Martin Østlid. Den kan du også låne på biblioteket eller lese på nasjonalbibliotekets sider: http://www.nb.no/nbsok/nb/fbec43916b7d32dc289415f0fc72be46?index=2#0

I 1990 kom det dessuten to bygdebøker, begge skrevet av Terje Schou. Dette er:

  • Ski og Kråkstad, bind 1, Forhistorisk tid.
  • Ski og Kråkstad, bind 2, Middelalderen.

Begge bøkene kan du låne på biblioteket.

Det er ikke gitt ut bygdebøker som omtaler perioden fra 1930 og fram til i dag.

Finnes det bygdebøker for tidligere Oppegård kommune?

Ja. Du finner info om både bygdebok og lokalhistoriske skrifter her.

Finnes det kommunale folketellinger for tidligere Ski kommune?

Nei, dette finnes ikke.

Hvor finner jeg informasjon om bedrifter i Ski?

På nettstedet Lokalhistoriewiki.no finner du ei oversikt over bedrifter i Ski fram til 1960-tallet.

Klikk her for å finne lista.

Gylne sider

Vi gir ut infoskrivet Gylne sider ca. tre ganger i året. Den trykte versjonen finner du i biblioteket. Trykk på bildet for å lese digitale utgaver.

Tidligere månedens bilde

Oppegård stasjon

Oppegård stasjon

Oppegård stasjon ble oppført i 1878 og tatt i bruk da Smaalensbanen åpnet i januar 1879. Stasjonen var betjent i over 100 år. Den ble fjernstyrt i 1988.

les mer
Ski mannskor fyller 100 år

Ski mannskor fyller 100 år

30.mars er det 100 år siden Ski mannskor ble stiftet. Korets historie strekker seg fra mellomkrigstiden og helt fram til vår moderne tid. Ski mannskor er fremdeles i drift selv om koronapandemien har begrenset aktiviteten det siste året.

les mer
Gjersjøløpet 1922-36

Gjersjøløpet 1922-36

På 1920- og 1930-tallet ble det arrangert billøp på Gjersjøen hver vinter så sant isforholdene tillot det. Arrangør var Kongelig Norsk Automobilklub (K.N.A.). Bildet denne måneden er fra et slikt løp som ble arrangert i 1923.

les mer