Ordensregler for Ski bibliotek

Alle som besøker Ski bibliotek skal oppleve at biblioteket er et godt sted å være.

Derfor må alle som oppholder seg på biblioteket overholde følgende ordensreglement:

  • Besøkende på biblioteket må opptre i samsvar med alminnelig god folkeskikk og norsk lov.
  • Det er ikke tillatt å oppholde seg på biblioteket i ruspåvirket tilstand. Det er ikke tillatt å innta rusmidler på biblioteket, med unntak av arrangementer der det er gitt skjenkeløyve.
  • Førerhund/servicehund er tillatt på biblioteket. Andre dyr har ikke adgang.

Følger ved brudd på ordensreglementet:

  • Brudd på ordensreglementet kan føre til midlertidig bortvisning fra biblioteket. Politiet eller vekter kan bli tilkalt for å foreta bortvisningen.
  • Lovbrudd kan føre til anmeldelse.
  • Alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglementet kan føre til utestengning og/eller sperret lånekort for en lengre periode. Beslutning om utestengning fattes av biblioteksjefen.

Beslutningen skal være skriftlig.

Ordensreglementet er fastsatt med hjemmel i bibliotekloven § 4, tredje ledd

Rev. 02.01.19.