Låneregler

Lånekort

Det er gratis å låne på biblioteket. For å få lånekort, må du vise godkjent legitimasjon og godta lånereglementet. Dersom du er under 15 år, må vi ha underskrift av foresatt.

Lånekortet er personlig og skal ikke overlates til andre. Du er ansvarlig for alt som lånes på kortet ditt.

Personvernerklæring finner du her.

Meld fra ved tap av lånekort og når du endrer navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse. Ved tap av lånekort kan du kjøpe nytt i skranken for 25 kr.

Du kan også skaffe deg digitalt nasjonalt lånekort på nett.

Materiale til utlån

Ski bibliotek låner ut bøker, lydbøker, tidsskrifter, aviser, tegneserier, språkkurs, fremmedspråklig litteratur, musikk, DVD-er, PC-spill og sport- og fritidsutstyr (BUA).

Lånetiden for bøker, lydbøker, tegneserier, PC-spill, språkkurs og musikk er 4 uker. For DVD er lånetiden 1 uke, for DVD TV-serier 2 uker. Lånetiden for tidsskrifter er på 2 uker. Lånetid på utstyr fra BUA er 1 uke.

Reservering og fornyelser

Med unntak av korttidslån og utstyr fra BUA kan alt materiale reserveres, og lånetiden kan fornyes inntil to ganger så fremt det ikke er reservert. Reservering og fornyelser kan gjøres på våre nettsider, eller du kan kontakte biblioteket.

Innlevering og purring

Materiale lånt på Ski bibliotek kan leveres inn på alle folkebibliotek i Norge. Unntaket er bøker vi har bestilt fra andre bibliotek (fjernlån), disse må leveres på Ski bibliotek. Dersom materialet ikke er levert innen leveringsfristen, kan det bli sendt ut purringer. Da påløper gebyrer etter satsene oppgitt litt lenger ned på siden. Ved kr 100,- i purringer blir lånekortet sperret.

Bortkommet materiale

Bortkommet eller skadet materiale må erstattes. Hvis lånene ikke er levert etter to purringer blir det sendt ut regningsvarsel. Dersom lånene ikke leveres innen fristen på regningsvarselet, sendes faktura. Når faktura er sendt er det for sent å levere, og fakturaen må betales i sin helhet. Prisene finner du lenger ned på siden.

Fjernlån

Du kan be om innlån av bøker og annet materiale fra andre bibliotek. For materiale innlånt fra andre bibliotek kan lånetiden avvike noe fra normalen.

Biblioteket står ikke ansvarlig for eventuelle skader på avspillingsutstyr oppstått ved bruk av bibliotekets materiale.

Brudd på låneregler kan medføre tap av lånerett.

Purre- og erstatningssatser

Purregebyrer voksne:

 • 1. purring: kr 50,-
 • 2. purring: kr 50,-
 • Regningsvarsel: kr 50,-

Purregebyrer barn:

 • 1. purring: kr 0,-
 • 2. purring: kr 50,-
 • Regningsvarsel: kr 50,-

 

Veil. erstatningssatser:

 • Bøker voksne: kr 450,-
 • Bøker barn: kr 300,-
 • Tegneseriebøker: kr 300,-
 • Tegneseriehefter: kr 50,-
 • Tidsskrifter: kr 100,-
 • DVD: kr 200,-
 • TV-serier på DVD: kr 400,-
 • Musikk-CD enkel: kr 200,-
 • Musikk-CD dobbel: kr 300,-
 • Lydbøker voksne: kr 450,-
 • Lydbøker barn: kr 300,-
 • Språkkurs: kr 500,-
 • PC-spill: kr 600,-
 • Enkelt-CD lydbok: kr 200,-
 • Bygdebøker: kr 1000,-
 • Fjernlån: kr 700,-