Åpningstider Ubetjent / betjent Meråpent (med egen avtale)
Onsdag 1.5. (offentlig høytidsdag) STENGT 12.30 – 22.00
Fredag 17.5. STENGT STENGT
Torsdag 30.5. (Kristi Himmelfartsdag) STENGT 12.30 – 22.00
Lørdag 8.6. (Pinseaften) STENGT 10.00 – 22.00
Mandag 10.6. (2. pinsedag) STENGT 12.30 – 22.00