Hva vil du låne?


Hva vil du låne?


Biblioteket fyller 100 år!

Biblioteket fyller 100 år!

Denne høsten er det 100 år siden både Ski og Kolben bibliotek startet opp driften. Dette vil bli behørig markert begge steder. Bildet denne måneden er tatt for ca. 50 år siden og viser datidens biblioteklokaler i Ski. Den gangen holdt Ski folkebibliotek til i Bokhuset...

les mer