Lovdata PRO

På lovdata.no får du tilgang til gjeldende lover og forskrifter. Lovdata Pro er den profesjonelle og utvidede versjonen av Lovdata. I tillegg til lover og forskrifter, inneholder Lovdata Pro bl.a. rettsavgjørelser fra både tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett, litteratur, rundskriv og uttalelser. Lovdata pro gir deg mulighet til å søke i rettskilder via registre, rettsområder og avansert søk. Lovdata Pro er også en god kilde til historiske data, og du finner dommer helt tilbake til tidlig 1800-tall. På biblioteket får du tilgang til en bibliotekversjon, hvor personlig pålogging og arbeidsverktøy samt noen få rettskilder er utelatt.

Du har tilgang til Lovdata Pro på begge avdelinger i Nordre Follo bibliotek. På publikums-PC’ene våre i Ski og i Kolben kan du bruke Lovdata Pro gratis, og det kreves ingen pålogging. Tilgangen er basert på forhåndsgodkjente IP-adresser. Du kan også få tilgang via eget utstyr, ved å være tilkoblet vårt gjestenettverk: nfkommune-gjest. Da må du benytte denne lenken for å få tilgang: https://lovdata.no/pro/ip

En fullstendig oversikt over innholdet finner du her: https://lovdata.no/tjenester/pro/innholdsoversikt

Om du vil vite mer om hvordan du finner frem og søker i Lovdata Pro, se her.