Mai 2020: Gissel

Mai 2020: Gissel

Å være gissel er verre enn å sitte i fengsel – som innsatt vet man i det minste hvorfor man er der.