I skolehagen, 1920-tallet

I skolehagen, 1920-tallet

Tidlig på 1920-tallet blei det satt i gang skolehagedrift både i Ski og Kråkstad. Her fikk barna opplæring i hagearbeid og konservering. Dette var en del av en nasjonal trend. De første skolehagene her til lands blei satt i drift over 20 år tidligere.