Tussetjern

Tussetjern

På grensa mellom de to tidligere kommunene, Oppegård og Ski, finner vi Tussetjern. Hit har nok mange tatt turen en varm sommerdag for å ta seg en dukkert, slik vi ser på bildet fra 1948. Men hvordan fikk tjernet sitt navn?

17.mai i Ski, 1935

17.mai i Ski, 1935

Her ser vi Ski guttemusikk i fronten av 17.maitoget for 86 år siden. Foran musikantene går korpsets formann, statskonsulent Ingebrigt Five. Rett bak korpset ser vi Samfundsbygningen og Ski hotell. I bakgrunnen til høyre ser vi det gamle menighetshuset.

Oppegård stasjon

Oppegård stasjon

Oppegård stasjon ble oppført i 1878 og tatt i bruk da Smaalensbanen åpnet i januar 1879. Stasjonen var betjent i over 100 år. Den ble fjernstyrt i 1988.

Ski mannskor fyller 100 år

Ski mannskor fyller 100 år

30.mars er det 100 år siden Ski mannskor ble stiftet. Korets historie strekker seg fra mellomkrigstiden og helt fram til vår moderne tid. Ski mannskor er fremdeles i drift selv om koronapandemien har begrenset aktiviteten det siste året.

Gjersjøløpet 1922-36

Gjersjøløpet 1922-36

På 1920- og 1930-tallet ble det arrangert billøp på Gjersjøen hver vinter så sant isforholdene tillot det. Arrangør var Kongelig Norsk Automobilklub (K.N.A.). Bildet denne måneden er fra et slikt løp som ble arrangert i 1923.

Bandy på Sportsplassen i Ski, 1946.

Bandy på Sportsplassen i Ski, 1946.

Det har gått 75 år siden denne bandykampen fant sted på Sportsplassen i Ski. Skis spillere er i lyse trøyer. Vi vet ikke hvem motstanderne er. Bandy i Ski IL Det var først etter krigen at bandy ble en del av aktivitetstilbudet til utøverne i Ski IL. I løpet av...