Jernbanens IL arrangerer skirenn, 1930-tallet

Jernbanens IL arrangerer skirenn, 1930-tallet

I februar 1931 arrangerte det nystiftede idrettslaget til de ansatte ved jernbanen i Ski sitt første renn. Det er uvisst om dette bildet er tatt da eller ved en seinere anledning, men høyst sannsynlig er det tatt tidlig på 1930-tallet.

Vevelstad ungdomsskole i vinterdrakt

Vevelstad ungdomsskole i vinterdrakt

Vevelstad ungdomsskole blei tatt i bruk ved skoleårets start i august 1973. En måneds tid seinere blei den høytidelig innviet. Skolen var bygd for å romme seks paralleller på de tre ungdomsskoletrinnene, altså til sammen 18 klasser. Da den sto ferdig i 1973, hadde den...
Ordførerkjeder i Ski

Ordførerkjeder i Ski

Bildet viser det gamle ordførerkjedet i Ski som var i bruk fra 1975 til 1986. Dette kjedet blei brukt av bare to ordførere før det blei erstattet av dagens kjede, men det er kanskje det ordførerkjedet som har opplevd mest drama. Det blei rett og slett borte!

Stasjonsmester Sæves

Stasjonsmester Sæves

Bildet viser betjeningen på Kråkstad stasjon i 1927. I midten står daværende stasjonsmester Christian H. Sæves, flankert av Karl A. Karlsen (til venstre) og Alf Chr. Paulsboe (til høyre). Sæves var født i Rakkestad i 1873. Foreldrene var gårdbrukere. I unge år...