Stasjonsmester Sæves

Stasjonsmester Sæves

Bildet viser betjeningen på Kråkstad stasjon i 1927. I midten står daværende stasjonsmester Christian H. Sæves, flankert av Karl A. Karlsen (til venstre) og Alf Chr. Paulsboe (til høyre). Sæves var født i Rakkestad i 1873. Foreldrene var gårdbrukere. I unge år...
På bærtur i Skimarka, 1919

På bærtur i Skimarka, 1919

På bildet ser vi fire kvinner som er på bærtur i Skimarka. Bildet er tatt under en pause i bærplukkinga. De har med seg både mat og drikke. De to kvinnene til høyre er tvillingene Margrethe og Ingeborg Colbjørnsen fra Kapell-Sander. De to til venstre er ikke identifiserte.

Arnljot Kjeldaas (1916-1997)

Arnljot Kjeldaas (1916-1997)

I 1956 ble Arnljot Kjeldaas ansatt som organist i Ski. Han var da en anerkjent musiker, dirigent, organist og komponist. Han bosatte seg på Langhus og ble boende der fram til sin død i 1997. Unge år Gunnar Arnljot Kjeldaas ble født i Halden 22.januar 1916. Faren, som...