Bandy på Sportsplassen i Ski, 1946.

Bandy på Sportsplassen i Ski, 1946.

Det har gått 75 år siden denne bandykampen fant sted på Sportsplassen i Ski. Skis spillere er i lyse trøyer. Vi vet ikke hvem motstanderne er. Bandy i Ski IL Det var først etter krigen at bandy ble en del av aktivitetstilbudet til utøverne i Ski IL. I løpet av...
Kirkene i Oppegård

Kirkene i Oppegård

Tidligere Oppegård kommune har fire kirker fordelt på tre kirkesogn. Kirkene er reist i perioden 1876-1987 og ligger på Svartskog, Kolbotn, Sofiemyr og Greverud.

Åpningen av Skimts hytte på Bogerkollen, 1939.

Åpningen av Skimts hytte på Bogerkollen, 1939.

Tirsdag 21.november 1939 ble Skimts hytte på Bogerkollen innviet med en liten fest. Bildet er antakelig tatt ved den anledningen. Skimt leide hytta på Bogerkollen bare ei kort tid, men medlemmene hadde stor glede av den og trekker særlig fram hyggen rundt peisen.

Sanggruppen De seks kamerater

Sanggruppen De seks kamerater

Sanggruppen De seks kamerater gjorde stor lykke i Follo i mellomkrigstiden. De opptrådte ofte som en del av underholdningen på møter og stevner. De sang også ved flere anledninger på radio. 

På skolen for 150 år siden

På skolen for 150 år siden

Disse barna gikk på skole på Siggerud for 150 år siden. De fleste er ukjente og vil trolig forbli det, men noen få navn har vi. Læreren, som sitter mellom guttene bak, er Sigvart Pedersen Stokstad.