Oppegård stasjon

Oppegård stasjon

Oppegård stasjon ble oppført i 1878 og tatt i bruk da Smaalensbanen åpnet i januar 1879. Stasjonen var betjent i over 100 år. Den ble fjernstyrt i 1988.

Ski mannskor fyller 100 år

Ski mannskor fyller 100 år

30.mars er det 100 år siden Ski mannskor ble stiftet. Korets historie strekker seg fra mellomkrigstiden og helt fram til vår moderne tid. Ski mannskor er fremdeles i drift selv om koronapandemien har begrenset aktiviteten det siste året.

Gjersjøløpet 1922-36

Gjersjøløpet 1922-36

På 1920- og 1930-tallet ble det arrangert billøp på Gjersjøen hver vinter så sant isforholdene tillot det. Arrangør var Kongelig Norsk Automobilklub (K.N.A.). Bildet denne måneden er fra et slikt løp som ble arrangert i 1923.

Bandy på Sportsplassen i Ski, 1946.

Bandy på Sportsplassen i Ski, 1946.

Det har gått 75 år siden denne bandykampen fant sted på Sportsplassen i Ski. Skis spillere er i lyse trøyer. Vi vet ikke hvem motstanderne er. Bandy i Ski IL Det var først etter krigen at bandy ble en del av aktivitetstilbudet til utøverne i Ski IL. I løpet av...
Kirkene i Oppegård

Kirkene i Oppegård

Tidligere Oppegård kommune har fire kirker fordelt på tre kirkesogn. Kirkene er reist i perioden 1876-1987 og ligger på Svartskog, Kolbotn, Sofiemyr og Greverud.

Åpningen av Skimts hytte på Bogerkollen, 1939.

Åpningen av Skimts hytte på Bogerkollen, 1939.

Tirsdag 21.november 1939 ble Skimts hytte på Bogerkollen innviet med en liten fest. Bildet er antakelig tatt ved den anledningen. Skimt leide hytta på Bogerkollen bare ei kort tid, men medlemmene hadde stor glede av den og trekker særlig fram hyggen rundt peisen.