Roald Amundsen 150 år

Roald Amundsen 150 år

Denne sommeren vil Roald Amundsens 150-årsdag bli behørig markert. I hele uke 28 (11.-16. juli) vil det foregå en rekke arrangementer i regi av Muséene i Akershus. Det meste vil foregå i tilknytning til polfarerens hjem på Svartskog.

Gutten i treet, 1918.

Gutten i treet, 1918.

En gang for litt over 100 år siden lå denne unge gutten og slappet av på ei grein oppe i et tre. Forhåpentligvis kom han seg trygt ned på bakken igjen etter at den lille hvilen var over. Vi vet ikke hvem gutten i treet var, men kanskje vi skal la oss bli inspirert av...
Foreningen Landstormen, 1917

Foreningen Landstormen, 1917

Landstormen er en av de eldste foreningene i Oppegård. Foreningen har eksistert i over 100 år og består kun av menn. Opp gjennom årene har de stått bak en rekke sosiale tiltak i Oppegård.

Kråkstad sanitetsforening

Kråkstad sanitetsforening

Tidligere i år fikk vi inn protokollene til Kråkstad sanitetsforening. Foreningen hadde hatt sitt siste møte noen måneder tidligere og er nå nedlagt etter hundre års drift. Den frivillige innsatsen denne foreningen har lagt ned gjennom alle disse årene er virkelig imponerende.

Vesleøya

Vesleøya

Ved sørenden av Kolbotnvannet ligger to øyer, Storøya og Vesleøya. Storøya har vært ubebodd, men på Vesleøya sto det lenge et lite hus.

Skirenn i Langlibakken, 1915.

Skirenn i Langlibakken, 1915.

Søndag 7.februar 1915 ble det arrangert skirenn i Kråkstad. Rennet ble behørig omtalt i lokalavisen, Øieren. Det ble konkurrert i tre klasser i hopp. I tillegg ble det arrangert langrenn, og den beste kombinertutøveren ble også premiert.