Gunnar R. Tjomlid: Håndbok i krisemaksimering
Spartacus 2016

Denne populærvitenskapelige og lettleste boka tar for seg hvordan media bidrar til krisemaksimering rundt ulike temaer i samfunnet. Media påvirker folks holdninger, men folks holdninger påvirker også hva media velger å fokusere på.
Statistikk viser at kriminalitet, vold og drap faktisk går ned. Hvorfor er vi da så redde? Hvorfor tror vi at verden er blitt farligere når det motsatte er tilfelle?
Verden blir ikke stadig verre. Det er informasjonsmengden som blir stadig mer omfattende. Mediene lyver kanskje ikke, men de rapporterer ensidig negativt.
Krisemaksimering handler om å skape frykt, og det er lite vi frykter mer enn egen helse. Boka behandler problematikken om parabener i solkrem, narasin og resistente bakterier i kylling og problemstillinger knyttet til oppdrettslaks, for å nevne noe. Eksemplene viser at mediene ofte har feil fokus, og har vi feil fokus løser vi feil problem.
Det kan være fristende for pressen å være upresise i nyhetssaker for å maksimere den dramatiske effekten. Kreativ bruk av statistikk er et virkemiddel, et annet er å benytte «eksperter», som ikke er eksperter på det område som de uttaler seg om, men som blir fremstilt som om de er det.
Hvorfor er det blitt sånn? For 200 år siden ble folk oppdatert på nyheter på kirkebakken på søndager, for 20 år siden, var det nyhetsoppdateringer noen ganger i døgnet, nå må mediene servere aktuelt stoff 24 timer i døgnet, syv dager i uka. Det er en nyhetskamp om å være først. Fører dette til slurv og lettvinte løsninger? Sosiale medier debatterer og forsterker informasjonen fra mediene, noe som gir ytterligere forsterkninger.
Boka oppfordrer lesere til å være kritiske og har mange eksempler på at verden kanskje er annerledes enn slik den blir fremstår i media.
Forfatteren, Gunnar. R. Tjomlid er foredragsholder, samfunnsdebattant og blogger. Han har tidligere utgitt Placebodefekten og fikk i 2013 prisen «Årets sterke mening» for bloggen Svaksynt. Han har møtt kraftig kritikk for flere av standpunktene sine, så også denne boka bør, som han selv påpeker, leses kritisk.

Boka finnes også som e-bok i BookBites.