Bok til alle

Nordre Follo bibliotek er en del av Bok til alle-nettverket.

Bok til alle er et samarbeid mellom Leser søker bok og bibliotek over hele landet. Et Bok til alle-bibliotek har et spesielt fokus på bøker som er tilrettelagt for mennesker med ulike lesevansker.  Bøkene samles og vises fram slik at de skal være  attraktive og lette å finne. Bibliotekarene i disse bibliotekene har ekstra mye kunnskap om hvilke bøker som passer best for ulike lesere og hvilke behov for tilrettelegging de ulike gruppene har (kilde: Leser søker bok).

Leser søker bok driver også nettsiden Boksøk.no, der du kan søke etter lettlest og tilrettelagt litteratur.

Lesesombudsordningen ved avdeling Kolben er også en del av vårt samarbeid med Leser søker bok.