Etter at jernbanen kom til Ski i 1879 begynte utviklingen av Ski sentrum. Veien på vestsiden av jernbanelinja stod først ferdig og det var der den første bebyggelsen kom. Bygningen som ble kalt Wergelands Minde, ble reist i Norbyveien i 1884 og ble stående der i mer enn hundre år.

Henrik Wergelands hus?
Hva hadde så denne leiegården i Ski sentrum med Wergeland å gjøre? Henrik Wergeland bodde slett ikke i Ski og da huset ble oppført i 1884, hadde den berømte dikteren vært død i nesten 40 år. Likevel kan Henrik Wergeland knyttes til huset i Nordbyveien. Faktisk bodde Wergeland i huset i noen måneder før han døde 12.juli 1845. Huset stod da i Pilestredet 31 i Oslo. Wergeland kalte huset ”Hjerterum.” Han flyttet inn i slutten av april 1845 og døde der bare noen måneder seinere.

Huset stod i Oslo fram til 1883. Da kjøpte tømmerhandler Marius Gundersen huset. Han rev det og satte det opp igjen i Nordbyveien i sterkt forandret form. Huset hadde blant annet fått ½ etasje ekstra og ble delt inn i flere små leiligheter. Det var i realiteten lite ved Wergelands Minde som minnet om Henrik Wergelands ”Hjerterum.” I hovedsak var det bare en del av bygningsmaterialene som var felles for de to bygningene.

Beboere
I løpet av sine mer enn hundre år i Ski har mange bodd og også hatt sitt virke i Wergelands Minde. I folketellingene for 1900 finner vi at det bodde 19 personer fordelt på fem husholdninger i huset. Tilla Krakestad og Maren Ruud drev landhandel der. Søren Slaastad var baker og jobbet kanskje for landhandelen. Enken Anne Marie Johannessen drev spiseforretning i huset. Ellers bodde det et par menn som arbeidet ved jernbanen og noen kvinner som hadde ”huslig arbeide” der. Syv av beboerne var for øvrig barn i alderen 3-13 år.

Bildet
Bildet ovenfor viser noe av bebyggelsen ved Nordbyveien i 1920 sett fra stasjonen. Wergelands Minde er godt synlig litt til høyre på bildet. Noen år seinere, i 1931, fikk huset veranda og balkong på framsiden.

Nye planer
I 1965 skiftet huset eier. De nye eierne, entreprenørene Brekke & Dahl, hadde store planer for eiendommen. De ville rive det gamle huset og sette opp et 12 etasjers bygg med 46 leiligheter der. Bygget skulle også ha en forretningsfløy. I tillegg skulle det bygges garasje, lekeplass og solterrasse. Bygningsrådet kunne i prinsippet godta planene, men det ble likevel ikke bygd noe høyhus der. På grunn av trafikkproblemer var det allerede planlagt en vei som delvis ville berøre eiendommen. Det ble derfor ikke mulig å oppføre et så stort bygg som Brekke & Dahl hadde planer om.

Riksantikvaren på besøk
I 1971 foretok Riksantikvaren en besiktigelse for å vurdere bygningens antikvariske verdi. Førsteantikvar Ola Øgar Svendsen og fylkeskonservator i Akershus, Kjeld Magnussen, foretok besiktigelsen. De vurderte bygningen slik: ”Bygningen ”Wergelands Minde” er ikke fredet. Betegnelsen ”Wergelands Minde” er knyttet til den tid da bygningen sto i Pilestredet i Oslo som ”Hjerterom”. I sin ombygde tilstand hvor det særlig er vanskelig å finne noe spor etter Wergeland i interiørene, mener vi i samråd med fylkeskonservatoren at bygningen neppe har så stor antikvarisk verdi at den bør bevares på annen måte enn ved fotografering (og oppmåling).”

Mot slutten
Huset begynte etter hvert å bli svært nedslitt. På et møte i Ski helseråd 27.november 1980 ble boligforholdene i Wergelands Minde drøftet. Av sakspapirene kan man lese at huset var i meget dårlig stand. Det var trekkfullt, dårlig oppvarmet, hadde bare utedoer og ingen bad. Helserådet slår fast at huset burde vært kondemnert.

Selv om huset var i skrøpelig forfatning ble det likevel stående ytterligere noen år, men i 1985, etter 101 år i Ski, var ”hundreogett ute” og Wergelands Minde ble revet. I dag er det hovedsakelig asfalt der huset en gang stod.

Foto:
Bebyggelse ved Birkelunden og Nordbyveien, 1920.
Fotonummer: SKIH 004 013.
Fotograf: ukjent
Giver av bildet: Aslaug Løvstad.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Litteratur:
Magnus, Bi Five: ”Skibyen blir til” i Follominne, Årbok 2001, Follo historielag 2001.

Arkiv:
Ski lokalhistoriske arkiv: Bygg som er revet: 134/23: Wergelandsminde.

Nettsider:
Arkivverket