Vevelstad ungdomsskole blei tatt i bruk ved skoleårets start i august 1973. En måneds tid seinere blei den høytidelig innviet.

Skolen var bygd for å romme seks paralleller på de tre ungdomsskoletrinnene, altså til sammen 18 klasser. Da den sto ferdig i 1973, hadde den kostet bortimot 15 millioner kroner. Det totale arealet var på i overkant av 7000 kvm. I tillegg til undervisningsrom og administrasjon, inneholdt skolen også svømmehall, folkebibliotek og tannklinikk.

Høsten 2000 var kapasiteten ved skolen sprengt. Det blei da satt opp to paviljonger for å avhjelpe situasjonen. Året etter vedtok kommunestyret at det skulle bygges ny skole som erstatning for den gamle.

Skolen var i drift i godt og vel 30 år. Skoleåret 2003/04 var siste år med ordinær drift. Skolen hadde da i overkant av 500 elever. Høsten 2004 blei Haugjordet ungdomsskole tatt i bruk og Vevelstad ungdomsskole var historie.

Selve skolebygningen blei imidlertid stående noen år etter at de siste elevene hadde flyttet ut. Deler av bygningsmassen var fremdeles i bruk, men mye sto tomt. Etter hvert blei bygget utsatt for ødeleggelser og hærverk. På vårparten i 2010 blei mesteparten av bygningen revet. Bare svømmehallen står der fortsatt.

Foto:
Vevelstad ungdomsskole, ukjent år.
Fotonummer: SKIB 007 011
Fotograf ukjent.

Trykte kilder:
Akershus Amtstidende 28.september 1973.
Østlandets Blad, følgende utgaver: 11. og 15.september 2008, 10.oktober 2009, 8.mars 2010.

Nettkilder:
Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/Vevelstad_ungdomsskole