Utenfor kirkegårdsmuren ved Ski kirke står denne minnesteinen over de fra kommunen som falt under andre verdenskrig. Det er en årviss tradisjon å hedre disse både på 8. og 17.mai.

Minnesteinen
Selve steinen, som er av nordmarkitt, ble funnet av daværende ordfører Lorentz Chr. Eger i Tallaksrud skog etter frigjøringen i 1945. Gjennom et spleiselag, der både kommunen og en rekke lokale lag og foreninger bidro, ble det samlet inn tilstrekkelig med midler til å få fraktet steinen opp til Ski kirke. Der ble den behørig fundamentert og deretter ble navnene til de falne hugget inn.

Steinen ble høytidelig avduket om kvelden fredag 7.mai 1948. Flaggene vaiet vakkert i vinden og folk hadde gått «mann av huse» for å delta på minnemarkeringen. Østlandets Blad anslo at så mange som 5-600 personer var tilstede. I tillegg til selve avdukingen, fikk de frammøtte også oppleve taler, korpsmusikk og korsang.

Opprinnelig sto det fjorten navn på steinen. Disse fjorten var delt i to grupper; «Falt i kamp» og «Krigens ofre.» Dette var imidlertid en inndeling som falt enkelte tungt for brystet. Det kunne se ut som minnesteinen var delt opp i et A-lag og et B-lag og hvor gikk egentlig grensen for å havne i den ene eller den andre kategorien?

De som ser på steinen i dag, ser at den ikke er todelt og at den dessuten inneholder femten navn. Her har det altså blitt gjort et redigeringsarbeid i ettertid og et navn som antakelig var glemt, ble tilføyd. Steinen framstår derfor nå som et verdig minne over de fra Ski som mistet livet som følge av krigshandlingene under 2.verdenskrig.

De femten
Disse femten har fått navnene sine på minnesteinen. Her står de oppført i den rekkefølgen du finner de på steinen med en kortfattet informasjon om deres liv og død.

Ivar Herrestvedt: Født 3.oktober 1914 i Bergen. Landbrukskandidat. Meldte seg frivillig til kampene i april 1940. Falt ved Fossum bru 13.april 1940.

Alf Strøm: Født 11.november 1918 i Oppegård. Matros på D/S Fanefjeld. Skipet forliste i området ved Island 9.april 1942. Det antas at skipet støtte på ei mine eller ble flybombet.

Karl Theodor Jacobsen: Født 1.juli 1916 i Enebakk. Løytnant i hærens flyvåpen. Skutt ned under kamp med tyske fly over Den engelske kanal 19.juni 1942.

Odd Meyer Olsen: Født 12.mars 1919 i Ofoten. Matros på korvetten Montbretia. Skipet eskorterte en konvoi over Nord-Atlanteren da det blei torpedert og sank 18.november 1942.

Westye Foss Sørensen: Født 25.desember 1904 i Oslo. Skipsfører på M/S Prins Harald. Skipet blei torpedert 20.november 1942 vest for Gibraltar. Mannskapet blei sendt i livbåtene mens Sørensen og styrmannen prøvde å slukke brannen, men skipet som fraktet ammunisjon, sprang i lufta.

Nils Adelsten Nilsen: Født 16.juni 1918 i Askim. Marinegast på panserskipet Eidsvold. Omkom 9.april 1940 da skipet blei torpedert på Narvik havn.

Bjørn Eriksen: Født 21.mai 1916 i Oslo. Student ved NTH i Trondheim. Sjef for illegalt arbeid i trondheimsområdet. Arrestert 27.januar 1943. For å forhindre at han skulle røpe noe under tortur, kastet han seg ut av vinduet i 4.etasje i Gestapos hovedkvarter. Han døde kort tid seinere av skadene.

Sverre Per Terjesen: Født 6.februar 1921 i Langesund. Student. Blei arrestert 30.november 1943 under studentrassiaen. Døde av sykdom i Buchenwald 30.mars 1944.

Martin Hjelmen: Født 24.januar 1904 på Herdla ved Bergen. Sjømann. Hjelmen var kommunist og drev med sabotasje mot tyske og italienske skip seint på 1930-tallet. Arrestert med falske papirer i Sverige i januar 1940. Utlevert til Gestapo i Norge 20.januar 1941. Sendt til Tyskland og henrettet ved halshugging 30.mai 1944.

John Gjevik: Født 4.desember 1922 på Nordstrand. Gårdsgutt. Blei skutt av en gruppe tyskere som forfulgte en rømt russisk krigsfange 17.juli 1944.

Familien Knutsen: Anton: Født 24.januar 1898 i Moss. Jernbaneekspeditør. Ragna: Født 1.juni 1902 i Oslo. Husmor. Rolf: Født 13.juli 1926 i Ski. Gymnasiast. Finn: Født 15.april 1933 i Ski. Skolegutt. Hele familien omkom 31.desember 1944 under et bombeangrep på Oslo.

Ingulv Gjerde: Født 31.juli 1914 i Skånevik. Løytnant. Deltok i kampene ved Narvik i 1940. Flyktet til Sverige våren 1941. Forsøkte å komme over til England med M/T Storsten i april 1942. Skipet ble trolig torpedert og sank vest for Kristiansand. Gjerde og 16 andre forsøkte å fortsette ferden til England i motorlivbåten, men ble borte på havet.

Bildet
Bildet denne måneden viser kransenedleggelse ved minnesteinen 17.mai 1974. Her hedres de som mistet livet som følge av krigshandlingene i 1940-45. Sentralt i bildet står daværende skolesjef Ivar Otto Iversen med mikrofon i hånda og holder tale. Like til høyre for ham står Anne Lise Torp med kransen. Rundt disse to står speidere og korps. Helt til høyre, med klarinett, står Tor Erling Arnesen. De øvrige er ikke identifiserte.

Foto:
Ved minnesteinen, Ski kirke, 17.mai 1974.
Fotonummer: SKIB 002 042.
Fotograf ukjent.
Bildet er en del av Kommunegartneren i Skis arkiv, oppbevares hos Ski lokalhistoriske arkiv.

Trykte kilder:
Borgersrud, Lars: Nødvendig innsats. Sabotørene som skapte den aktive motstanden, Universitetsforlaget, Oslo 1997.
Gjelsvik, Tore: Snart kommer vår dag. Erindringer fra krigen, Aschehoug, Oslo 1999.
Guhnfeldt, Cato: Bomb Gestapo-hovedkvarteret! Wings, Oslo 1995.
Jacobsen, Alf R.: Angrep ved daggry, Narvik 9.-10.april 1940, Vega, Oslo 2012.
Rønneberg, Erling: Krigens ofre fra Ski 1940-1945,Ski 1995.
Våre falne, Den norske stat, Oslo 1950.
Østlandets Blad: 19.april 1940, 26.juli 1940, 10.mai 1948 og 19.mai 1948.

Nettkilder:
Forsvarets museer: http://www.forsvaretsmuseer.no/Fartoeysbasen/Montbretia
Sjømennenes minnehall: http://minnehallen.no/skip_2/fanefjeld-ds og http://minnehallen.no/skip_2/storsten-mt