Bildet er tatt en solskinnsdag et par år før krigen. På plattformen står tre menn i NSBs uniformer og smiler til fotografen. En fjerde person kikker ut fra sidevinduet på lokomotivet. Hvem var disse fire, og hva slags damplokomotiv ser vi på bildet?

Tre av de fire
Vi kjenner dessverre bare navnene til tre av de fire på bildet. Lokfører er Olaf Stenerud. På plattformen står Oscar Eriksen i midten. Karl Dammen står til høyre. Mannen til venstre er ukjent.

Olaf Stenerud
Olaf Emanuel Stenerud var født i Moss i 1895. Både faren og flere av brødrene hans jobbet i jernbanen, så det var nok naturlig for ham å pense seg inn på samme spor. Han ble opptatt som aspirant i 1914 og tjenestegjorde forskjellige steder.

20.oktober 1917 ble han fast ansatt som fyrbøter og stasjonert i Ski. I 1936 ble han lokomotivfører og kjørte mye på strekningen mellom Vestby og Oslo.

Olaf Stenerud var gift to ganger. Han giftet seg først med Hulda Marie Berg i 1924. De to var gift i åtte år, fram til hun døde av lungebetennelse vinteren 1933. I 1934 giftet han seg med Jenny Marie Eriksen.

I 1942, i forbindelse med at han hadde jobbet 25 år i NSB, ble han intervjuet av Østlandets Blad. Stenerud forteller til avisen at han hadde funnet seg vel til rette med sitt arbeid. Han setter pris på den utviklingen jernbanen hadde tatt i løpet av de årene han hadde jobbet der, fra små og tarvelige vogner, til romslige og lyse vogner. Reisetiden mellom Oslo og Ski hadde også gått betraktelig ned. Da han begynte, var den godt over en time. I 1942 var den nesten halvert, til 37 minutter.

Stenerud var en dypt religiøs mann. Han satt som leder av Ski Idremisjonsforening i perioden 1937-1943. Han var også medlem av menighetsrådet og formann i styret for Ski menighetshus.

Olaf Stenerud ble ingen gammel mann. I 1945 ble han alvorlig syk og innlagt på Rikshospitalet. Han døde 15.august 1945, nær 50 år gammel.

Oscar Eriksen
Oscar Eriksen var født 12.august 1894. Faren var vaktmester på kommunegården på Kjeppestad og i tillegg banevokter. Unge Oscar var med far mange ganger med dresinen. Det var derfor et naturlig valg for ham å begynne i NSB.

Han begynte som lærling ved Ski stasjon i 1911 med fast ansettelse fra 1913. Han gikk gradene som stasjonsbetjent og skiftekonduktør.

17.august 1929 giftet han seg med Anna Leverbøn. Paret bosatte seg på eiendommen Oddvang i Ski.

1.mai 1934 fikk han stilling som stillverksbetjent. I 1938, da bildet ble tatt, hadde han jobbet i 25 år i jernbanen. Mye av fritiden brukte han på hagestell. Oscar Eriksen ble en svært gammel mann. Han døde 24.mai 1991, 96 år gammel.

Karl Dammen
Karl Martin Dammen var født 26.oktober 1897. I 1919 giftet han seg med Henriette Olsen. Han jobbet som stasjonsbetjent og etter hvert som stillverksbetjent, på Ski stasjon.

Dammen var også engasjert i lokalpolitikken og representerte Arbeiderpartiet. I 1938 kom han inn i herredsstyret etter at et av de faste medlemmene hadde flyttet fra bygda. Dammen hadde mange ulike politiske verv. Han døde høsten 1969, nær 72 år gammel.

Lokomotivet
Lokomotivet er av NSBs type 32c. Det blei produsert av amerikanske Baldwin Locomotive Works i 1919. NSB mottok i alt syv lokomotiv av denne typen. De ble satt i drift på Smaalensbanen, Kongsvingerbanen, Bratsbergbanen, Størenbanen og Bergensbanen.

Dette lokomotivet, nr. 386, ble bestilt 29.mars 1919. Det ble satt i drift 21.april 1920 og var i bruk flere steder. Det ble tatt ut av bruk i desember 1956.

Lokomotivene av type 32 var mye brukt i lokaltrafikken og som skiftelokomotiv på stasjonene. Ingen av damplokomotivene av type 32c er tatt vare på, men ett av type 32a, nr. 288, var i drift helt til 1969 og ble siden overført til Jernbanemuseet.

Foto:
Fotonummer: 0213-104-0003
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Odd Eriksen
Bildet er samlet inn av Ski Historielag

Trykte kilder:
Bjerke, Thor m.fl.: Damplokomotiver i Norge, Norsk Jernbaneklubb, 1987.
Hedemarkens Amtstidende 12.juni 1919.
Østlandets Blad, følgende utgaver: 1.oktober 1931, 6.februar 1933, 30.juni 1934, 1.august og 1.november 1938, 20.oktober 1942, 11.august 1944 og 17.august 1945

Nettkilder:
Digitalarkivet: https://www.digitalarkivet.no/view/387/pc00000001775363
Digitalarkivet: https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000005759138
Gravminner: https://www.slektogdata.no/gravminner/grav/6e3ca97a-be27-4754-92c9-1d8ccaa4a7ec