Bildet viser hvordan unge kvinner rundt århundreskiftet gjerne gikk kledd. Idealet den gangen var den modne kvinne med stor byste, smal midje og velformede hofter.

Denne kroppsformen ble oppnådd ved hjelp av korsett og understreket av fasongen på de fotside klærne. Korsettet hadde lenge vært omdiskutert og framholdt som helseskadelige. Rundt 1900 lanserte en fransk korsettmaker et nytt korsett som ikke gikk opp over bysten. Lungene ble dermed mindre innsnørte og kvinnene kunne puste friere. Kjolene skulle være høyhalsede, også om sommeren, for kroppen skulle være ærbart tildekket. Et unntak her var i selskapslivet. Da var det tillatt å vise mer bar hud.

Vi kjenner bare navnene til tre av jentene på bildet. Trolig sitter Johanne Ruud lengst til venstre. Til høyre for henne sitter Tilla Krakestad og dernest Maren Ruud. Den siste jenta er ukjent.

Vi vet ellers ikke så mye om jentene på bildet, men siden vi har navnene til tre av dem, kan vi leite de opp i folketellinger og andre registreringer. Dermed er det mulig å få vite mer om tre av disse fire.

Maren og Johanne Ruud
Maren og Johanne er søstre. Maren er født 4.april 1875 og Johanne fem år seinere, i 1880. I folketellingen for 1900 finner vi ut at Johanne bor på Ruud gård sammen med sine foreldre, Anton og Amalie, samt en yngre bror. I tillegg bor det ytterligere åtte personer på gården, både barn og voksne. Johanne blir imidlertid ikke så gammel. Hun dør allerede våren 1904, bare 24 år gammel. Hun var ugift og hadde ingen barn. Dødsårsak er oppgitt å være lungebetennelse.

Maren finnes det mange opplysninger om. Hun blir konfirmert i Ski kirke høsten 1889 og får karakteren «Meget godt.» Vi finner henne igjen seinere i folketellingen fra 1900. Da er hun bosatt i bosatt i Henrik Wergelands gamle bolig som ble flyttet til Ski og gjenreist i Nordbyveien under navnet Wergelands Minde. Der driver hun landhandel sammen med den tredje kjente kvinnen på bildet, Tilla Krakestad. To år seinere, sommeren 1902, gifter Maren seg med Torstein Thoresen Opsand i Ski kirke. De bosetter seg på hans gård, Opsand Store. Maren skifter da etternavn til Opsand. Året etter blir dattera Aslaug Helene født.

I folketellingen fra 1910 ser vi at familien fortsatt bor på Opsand Store. I tillegg til de tre har familien også tatt til seg to fosterbarn. De har dessuten to ungdommer i tjeneste. Mureren Holm Kollerøs bor også på gården sammen med ei fosterdatter.

I 1933 blir Maren og Thorstein besteforeldre for første gang. Seinere får de flere barnebarn, men to av dem dør svært unge. I vår fotobase finnes det et foto tatt i anledning barnedåpen til deres yngste barnebarn, Karin. Du finner bildet her (fotonummer 0213-186-0005).

Maren Helene Opsand dør 12.september 1951, 76 år gammel.

Tilla Krakestad
Tilla Jonette Krakestad ble født 29.juli 1866. Hun vokste opp på gården Krakestad, 3-4 km nordøst for Ski sentrum. Høsten 1881 blir hun konfirmert i Ski kirke og får karakteren «Meget godt+.»

Ved århundreskiftet bor hun i Wergelands Minde og driver som nevnt, landhandel der sammen med Maren Ruud.

30.november 1902 gifter hun seg med Nils Hansen Torp. Nils er snekker. Han hadde vært gift tidligere, men kona døde av tæring (tuberkulose) i januar 1902. I folketellingen fra 1910 ser vi at ekteparet bor i Wergelands Minde sammen med seks barn, to av disse er fra Nils’ første ekteskap.

Landhandeldriften ser ut til å ha opphørt. Tilla er bare oppført med yrke «hustru.» Det å ta seg av mann og seks barn er nok absolutt en fulltidsjobb i seg selv. Det er derfor ikke spesielt merkelig at Tilla har innstilt forretningsdriften.

Tidlig i januar 1925 dør Tilla Torp. Hun blir 58 ½ år gammel.

Fotoinfo:
Unge damer i moteriktige klær, ca. 1900.
Fotonummer: SKIH 034 004
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Anne Helene Foss.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Litteratur:
Aftenposten 7.januar 1925.
Flakstad, Ottar: Halvor Olsen Lille Brattås og hustru Mari Rolfsdatter fra Rakkestad og deres etterslekt 1626-1968, 1969.
Kjellberg, Anne: Mote, C.Huitfeldt, Oslo 2000.

Nettkilder:
Arkivverket:
– http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/gr/person/pg00000000653755 (Johanne, død 1904)
– http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037024002417 (Johanne, folketelling 1900)
– http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/vi/person/pv00000001346807 (Maren, gift 1902)
– http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/dp/person/pd00000003839899 (Maren, døpt 1875)
– http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/dp/person/pd00000001451646 (Maren får barn 1903)
– http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/kf/person/pk00000000777219 (Maren konfirm. 1889)
– http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/vi/person/pv00000001346805 (Maren gift 1902)
– http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037024001881 (Maren og Tilla folket. 1900)
– http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036368002779 (Maren folketelling, 1910)
– http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/kf/person/pk00000000776481 (Tilla, konfirmant 1881)
– http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/vi/person/pv00000001346846 (Tilla, gift 1902)
– http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/gr/person/pg00000000653693 (Nils, enkemann 1902)
– http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01036368002058 (Nils og Tilla, 1910)

Nasjonalmuseet: http://harriet.nasjonalmuseet.no/draktgallerier/1900-tallet/