Ski Turn og Idrettsforening, en forløper til Ski IL, ble stiftet i 1919. Det var i hovedsak turn og friidrett som sto på programmet de første årene. I starten var det bare menn som drev med turn, men høsten 1921 kom også kvinnene med.

Da Samfundsbygningen sto ferdig, flyttet turnerne inn der. Der fikk de benytte middelskolens apparater. Der var det ribbevegg, tau, bommer og hest. Harald Ruud var instruktør den første tiden. Seinere tok Sigurd Sørhus over og hadde ansvaret i flere år. Frk Austen fra Ås instruerte også kvinneturnerne en stund.

I 1929-30 var det ingen turning, men høsten 1931 ble det fart i turningen igjen. Ellen Hemsen (gift Five) hadde da kommet hjem etter endt utdanning som instruktør. ”Denne lille damen, som sprudlet av energi, fikk i en fart sammen en hel del partier, for smågutter og piker, elitetropp for damer, mosjonspartier for fruer og herrer, og det var et liv i Samfundsbygningen av en annen verden” (hentet fra ”Ski Idrettslag 1919-1949” side 4).

Under Ellen Hemsens ledelse deltok turngruppen på kretsturnstevner på Eidsvoll, Lillestrøm,  Høybråten og i Ski. Ellen Hemsen fortsatte som instruktør fram til høsten 1934.

Bildet viser kvinneturntroppen i Ski Turn og Idrettsforening oppstilt foran Samfunnsbygningen i 1934. Ellen Hemsen, leder for turnjentene, ser vi midt på bildet i mørk drakt. Ellers ser vi foran fra venstre: Pedersen, Åse Larsen, Kirsten Brenna, Schjønberg og Randi Gutteberg. Med flagg i andre rekke: Guri Kjus. Til venstre for Ellen Hemsen står Milly Sørensen. Kvinnen til venstre for henne igjen er ukjent. Rett bak Milly Sørensen står Sigrid Strand. Kvinnen til høyre bak Ellen Hemsen er ukjent. Bak står fra venstre: Aslaug Brun, ukjent, Ingrid Brenna (litt foran), Solveig Hansen (litt bak), Eriksen (litt foran). De fire neste er ukjente. Deretter ser vi, omtrent midt på døra: Sigrid Christensen. Kvinnen til høyre foran henne er ukjent. Bak, omtrent midt på den høyre døra står Ninni Olsen. Til høyre for henne ser vi Erna Johansen (litt foran) og videre: ukjent, Ruth Schuman, Lillemor Lydersen og Randi Christoffersen (gift Skoghus).

Foto:
Turntroppen til Ski Turn & Idrettsforening, 1934.
Fotonummer: 0213-095-0004.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Randi Skoghus.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Kilde:
Ski lokalhistoriske arkiv: Ski Idrettslag 1919-1949, arkiv P-1020, Xa0001.