Det er lenge siden disse korrøstene kunne høres i Kråkstad. Bildet er tatt i 1894, altså for 119 år siden. Vi kjenner dessverre bare navnene til noen få av de avbildede.

Nummer fire fra venstre i første rekke er Hilda Lie (gift Weydahl). Lengst til venstre i andre rekke står Louise Lie (gift Kolstad). Sentralt i andre rekke ser vi lærerne Karl Martin Berg og Johannes Olsen Frogner. Disse to lærerne var viktige personer i musikklivet i Kråkstad på slutten av 1800-tallet og de første årene av 1900-tallet.

Karl Martin Berg (1852-1906)
Karl Martin Berg ble utdannet som lærer fra Asker seminar i 1870. Han var på mange måter arvelig «belastet.» Hans far Christian Christophersen Bergh virket som lærer og kirkesanger i Kråkstad i tretti år. Da han trakk seg tilbake i 1878, overtok Karl Martin begge stillingene.

Karl Martin Berg fikk fort ry som en dyktig pedagog. Selv om han var en utmerket lærer i flere fag, særlig i religion og norsk, var det som sanglærer han gjorde seg mest bemerket. «Ingen ungdomsflokk ved noen folkehøiskole kunde synge med mere liv og glede enn hans elever» kan vi lese i bygdeboka. I tillegg til å lære en mengde sanger, fikk elevene også en grundig opplæring i noter.

Berg ble dessverre ikke noen gammel mann. På slutten av 1890-tallet ble han syk. 10.mars 1899 behandler skolestyret en forespørsel fra Berg om at skolen, uten utgift for kommunen, fortsatt skal drives av en vikar under hans sykdom. Skolestyret støtter dette.

Mye tyder på at Berg hadde fått tuberkulose. I folketellingen fra 1900 ser vi at han har midlertidig bopel ved Grefsen sanatorium. Sanatoriet lå i Kjelsåsveien 51 i Oslo og ble drevet som sanatorium for tuberkuløse i perioden 1898-1909.

Berg kom seg imidlertid på beina igjen og fortsatte sitt virke som lærer i noen få år til. Karl Martin Berg døde 26.november 1906 og ble gravlagt fra Kråkstad kirke 4.desember. Han ble bare 54 år gammel.

Johannes Olsen Frogner (1840-1905)
Etter endt utdanning ved Asker seminar i 1862, ble Frogner ansatt som lærer i Kråkstad. De første årene foregikk undervisningen i leide lokaler på noen av gårdene. Da Bjerke skole sto ferdig i 1871 flyttet han dit, men fortsatte samtidig å jobbe i Mørk-kretsen fram til det ble ansatt egen lærer der i 1879.

I likhet med Berg, var Frogner også en svært dyktig sanglærer. Foruten sangundervisning på skolen, dirigerte han også kor. Frogner jobbet også som organist i Ski kirke i mange år. Han skal i følge bygdeboka ha vært den første organisten i kirken. Han ble ansatt som organist i 1866, men kirken fikk sitt første orgel noen tiår seinere. Det er godt mulig at orgelet Frogner først spilte på var en enkel modell som ble benyttet mens man ventet på at det store Hollenbach-orgelet skulle monteres. Dette sto ferdig i 1890.

I 1873 giftet Frogner seg med Karen Olava Christiansdatter fra Grydeland. Vielsen fant sted i Kråkstad kirke 23.april. I folketellingen for 1900 kan vi se at ekteparet fikk syv barn.

Frogner tilbrakte hele sin yrkesaktive karriere i Kråkstad. Han jobbet i kommunen i over 40 år, fram til sin død i 1905. Men oppholdet i Kråkstad kunne ha blitt ganske så kortvarig. I 1863, etter bare ett år som lærer i kommunen, søkte han jobb som lærer og organist i Ås. Mye tyder på at han ville ha fått jobben, men skolestyret ivret for å beholde ham og hevet lønnen betraktelig. Dette hjalp og Frogner ble værende i Kråkstad til glede og gavn for mange.

I det meste av Frogners levetid var Norge i union med Sverige. Frogner var opptatt av at Norge skulle løsrive seg fra Sverige og bli en suveren stat. Da unionsoppløsningen omsider ble et faktum sommeren 1905, fikk Frogner reist en stein til minne om begivenheten utenfor Bjerke skole. Steinen fikk innskripsjonen «7de juni 13de aug 1905 JF.» Den første datoen var selve unionsoppløsningsdatoen, den andre datoen var da steinen ble reist. Nederst står Johannes Frogners initialer. Frogner fikk ikke leve så lenge i det selvstendige Norge. Han døde litt seinere på høsten i 1905, 65 år gammel.

Foto:
Sangforening i Kråkstad, 1894.
Fotonummer: 0213-215-0014.
Fotograf: Narve Skarpmoen.
Giver av bildet: Karen Nordby.
Bildet er samlet inn av Ski historielag.

Trykte kilder:
Christie, Sigrid og Håkon: Norges kirker, Akershus, bind 2, Forlaget Land og Kirke, Oslo 1969.
Østlid, M.: Kråkstad – En bygdebok, bind I, Hamar 1929.

Arkivkilder:
Arkiv K1-1006, Aa0001: Skolene i Kråkstad, Protokoller for Kråkstad skolestyre.

Nettkilder:
Arkivverket.
Oslo byarkiv.