Bildet viser betjeningen på Kråkstad stasjon i 1927. I midten står daværende stasjonsmester Christian H. Sæves, flankert av Karl A. Karlsen (til venstre) og Alf Chr. Paulsboe (til høyre).

Sæves var født i Rakkestad i 1873. Foreldrene var gårdbrukere. I unge år gjennomgikk han underoffiserskolen i Garden.

I 1897 blei han ansatt jernbanen. Han jobbet først på Kornsjø stasjon. Han blei etter hvert overført til Oslo distrikt og jobbet som telegrafist flere steder i distriktet. I folketellingen for 1900 ser vi at han er gift med Mathea Andersen og bosatt på Nesodden. Han blei forfremmet til kontorist i 1908 og jobbet da ei kort stund i Bergen.

I 1909 blei han overflyttet til statsbanenes kontrollkontor i Oslo. Han bosatte seg da i Ski. Her kjøpte han villaen Fagerhøi. Han bodde i Ski til 1916. Da blei han stasjonsmester på Granli stasjon på Konsvingerbanen og flyttet dit.

18.mai 1922 tiltrådte han som stasjonsmester i Kråkstad. Her blei han værende til 26.mars 1930. Sæves engasjerte seg i lokalmiljøet og blei valgt inn i herredsstyret, skolestyret og menighetsrådet. Han satt også i forstanderskapet for Kråkstad sparebank ei stund.

Christian var gift med Louise Mathea Andersen. Paret fikk fire barn, Kari Aslaug, Håkon Asbjørn, Else og Erling. Den eldste dattera giftet seg for øvrig med Alf Chr. Paulsboe som vi ser til høyre på bildet.

Christian H. Sæves flyttet fra Kråkstad i 1930. Han blei da stasjonsmester i Sannesund ved Sarpsborg. Christian H. Sæves blei ingen gammel mann. Han døde i desember 1931, nær 59 år gammel.

Foto:
Betjeningen ved Kråkstad stasjon, 1927.
Fotonummer: 0213-093-0013.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Bjørn Myrvoll.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Kilder:
Østlandets Blad 10.desember 1931.