Dette bildet hadde tittelen «Stasjonsmesteren i en trille» i fotografibasen. Hverken mannens eller kvinnens navn var registrert. Årstallet 1915 var derimot til god hjelp og i den gamle bygdeboken finner vi navnet hans. Det viste seg også at Østlandets Blad hadde skrevet en liten artikkel om stasjonsmesteren i forbindelse med at han sluttet i jobben i 1920. Sammen med artikkelen var det også publisert et fotografi av ham. Dette bekrefter opplysningene vi fant i bygdeboken og vi kan slå fast at mannen i vognen er Peter Petersen.

I Digitalarkivet finner vi flere opplysninger om Peter Petersen. Folketellingen fra 1910 viser at han var gift med den 27 år yngre Ingerta (f. 23/8 1882). Antakelig er det hun som sitter sammen med ham i trillen. Ekteparet bodde i stasjonsbygningen og hadde to tjenestejenter i arbeid hos seg. Dette var Aslaug Walløe (f. 26/3 1887) og Louise Bergaust (f. 1892).

Gjennom artikkelen i Østlandets Blad kan vi bli bedre kjent med mannen i trillen; Peter Jensenius Wexels Petersen var født i Kristiania 23.april 1855. Etter endt skolegang ble han i 1873 ansatt som telegrafist ved Kongsvingerbanen. Petersen viste seg å være svært dyktig og steg raskt i gradene. Han ble forfremmet til kontorist og jobbet en tid i hovedstaden. I desember 1878 ble han ansatt som stasjonsmester ved Ås stasjon. Dette var i oppstarten av Smaalensbanen og Petersen ble den første stasjonsmesteren i Ås. Han var da bare 23 år gammel. Jobben ved Ås stasjon hadde han fram til århundreskiftet. Da ble han forflyttet til Grefsen stasjon og jobbet der noen år før han tiltrådte stillingen som stasjonsmester i Ski 12.november 1903.

Petersen omtales som en hjelpsom, snarrådig og svært dyktig jernbanemann. Han kunne på den ene siden være både rettlinjet og korrekt og på den andre siden være en varmhjertet mann som gjerne ga folk en håndsrekning. Selv uttalte han til Østlandets Blad ved sin avgang i 1920 at «Publikum har jeg bare gode minder om.» Han tilføyer: «Jernbanen drives på publikums taalmodighet. Jeg skulde ønske mangt kunde være annerledes.» Han utdyper ikke dette nærmere, men avslører altså en viss misnøye med situasjonen.

Petersen var 65 år gammel da han sluttet i jernbanen. Han og konen ble boende i Ski et halvt års tid etter avgangen. Høsten 1920 flyttet ekteparet til landstedet Tangen i Asker. Der skulle Petersen begynne som bonde. I tillegg ville han også få tid til å dyrke sine interesser. Han var blant annet svært glad i kunst.

Det finnes mange bilder som dette i fotografibasen der personene på bildet er ukjente. Hvem var disse personene? Hva jobbet de med? Var de gift? Hadde de barn? Når var de født? Når døde de? Hvilke interesser hadde de? For å kunne finne ut av noe av dette må vi vite navnene deres. Derfor forsøker vi stadig å få identifisert avbildede personer.

Foto:
Stasjonsmester Pettersen og frue i ei trille, Jernbaneveien i Ski, 1915.
Fotonummer: 0213-002-0009.
Fotograf: ukjent.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Trykte kilder:
Østlandets Blad 4.mai 1920.
Østlid, M.: Kråkstad en bygdebok, bind I, Hamar 1929.

Nettkilder:
Digitalarkivet.