Rundt bordet sitter fra venstre: Eilif Whist, Ingrid Karlsen, Kåre Karlsen, Anjuta Wold, Johan Wold, Gunnvor Whist og en ukjent. 

Eilif Whist
Eilif Whist var en kjent keramiker. Han ble født i Halden i 1903 og døde i 1974. Han gikk i lære hos onkelen på Løkkeberg pottemakeri. Seinere dro han på studiereiser til Frankrike, Danmark, Nederland og Belgia. I 1925 åpnet han eget verksted i Oslo. Ved verkstedet ble det produsert ulike typer bruks- og pyntekeramikk. Verkstedet fikk også etter hvert stor betydning som opplæringssted for unge keramikere.

Eilif Whist deltok blant annet på Landsutstillingen i Bergen i 1928 og på Verdensutstillingen i Paris i 1937. Keramikken hans finnes ved en rekke museer og samlinger både innenlands og utenlands.

Bildet
Bildet ovenfor er fra Smerta en fin sommerdag i 1930. Smerta var opprinnelig en husmannsplass under Bekkevar. Familien Whist leide husmannsplassen og Eilif Whist hadde ofte besøk av kunstnervenner, blant annet malerne Kai Fjell og Harald Kihle.

Foto:
Sommerhygge med kaffe, 1930.
Fotonummer: SKIH 008 020.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Eigil Whist.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Litteratur:
Olsen, Astrid og Andersen, Rolf Simeon: Moderne antikviteter. Norsk keramikk, signaturer og merker 1900-1960, Lunde, Oslo 2000.