På bildet ser vi fra venstre: Odd Moe, Arne Asperud, Kåre Jørgensen, Kåre Olsen, Johan Jansen, ukjent, Einar Ekeberg, Ottar Mariussen, Johannes Berg, Arnt Skage, Oskar Høyås, Nils Tollefsrød og lærer Arne Lund.

De harde 30-åra
På slutten av 1920-tallet var Norge inne i ei oppgangstid. Produksjonen var høy og inntektene for de fleste økte, men arbeidsledigheten var fremdeles et problem og i jordbruket var prisene dårlige.

I oktober 1929 kom det berømte krakket på børsen i New York. Krisa bredte om seg og ble etter hvert verdensomspennende. Virkningene av dette satte inn for fullt i Norge i 1931. Produksjonen falt med 25% og arbeidsledigheten økte kraftig. På det verste var 40% av de fagorganiserte arbeidsledige.

Det blei gradvis en forbedring utover på 1930-tallet med økt etterspørsel og produksjon, men arbeidsledigheten holdt seg høy gjennom hele tiåret. I 1939 var 18,3% av de fagorganiserte uten arbeid.

Også i Ski og Kråkstad, som ble delt i to kommuner i 1931, var det mange som sleit. Det blei iverksatt nødsarbeid slik at arbeidsledige kunne få seg noe å gjøre mot ei beskjeden betaling. Vinteren 1931-32 var for eksempel 31 mann i Ski sysselsatt med steinplukking.

Snekkerskolen
Våren 1932 henvendte 21 arbeidsledige ungdommer seg til herredsstyret i Kråkstad med ønske om at det ble igangsatt arbeid for ungdom i kommunen. Henvendelsen resulterte blant annet i at det blei besluttet å sette i gang snekkerskole for de unge.

Det var imidlertid vanskelig å finne egnede lokaler. Undervisningen skulle foregå på dagtid og støyen fra virksomheten kunne fort virke forstyrrende dersom man benyttet et klasserom på en av skolene. En brukbar løsning ble derfor å benytte det gamle skolehuset på Bjerke. Her var det nylig reist en ny skolebygning og det gamle lokalet lå litt unna.

Undervisningen ble startet opp i midten av oktober og varte fram til slutten av april. Det blei undervist i tresløyd, tegning og maling med sløydundervisningen var mest omfattende. Nedenfor finner du arbeidsplanen og reglene for skolen:

Arbeidsplan for Kråkstad kommunale snekkerskole, 1932

 

Regler for Kråkstad kommunale arbeidsskole, 1932

Elevene måtte selv holde de nødvendige materialene. Tanken var at elevene skulle lage bruksgjenstander som kunnet brukes i hjemmet eller på gården. I tillegg kunne de også lage gjenstander som var egnet til salg. Undervisningstiden varte fra kl.8.30 om morgenen til kl.16.30 om ettermiddagen med to halvtimes pauser.

Arbeidsskolen
Snekkerskolen var et viktig tilbud til de unge i kommunen. Etter hvert ble det reist et eget bygg i Kråkstad, Arbeidsskolen. Der blei det også etablert et tilbud til de unge jentene. De fikk undervisning i husstell. Ordningen var i virksomhet i rundt femten år fram til våren 1947.

Fotoinfo:
Snekkerskolen, Bjerke 1935.
Fotonummer: 0213-074-0028
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Arne Asperud.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Arkivkilder:
K1-1008: Kråkstad kommune, sentraladministrasjon, ordfører, formannskap og kommunestyre, Aa0006: Kråkstad formannskap og herredsstyre (dobbeltside 189).
K2-1007: Kråkstad skolestyre, Da0007: Arbeidsskolene og Fb0001: Protokoll for Arbeidsskolen.

Trykte kilder:
Furre, Berge: Norsk historie 1914-2000, Det norske samlaget, Oslo 1999.
Østlandets Blad, følgende utgaver: 1.mars, 21.september, 22.september og 27.september 1932.