Bildet viser en demonstrasjon av den første traktoren på Nordre Finstad. Traktoren ble kalt Jernhesten og var trolig en Fordson.

På bildet ser vi gårdsgutten Vuku på traktoren. Bak traktoren står Jakob Strand, eier av gården. Oppå selvbinderen sitter Arne Strand. Videre mot høyre ser vi Oscar Andersen, Wilhelm Dietrichson og Odd Strand. Dietrichson var eier av nabogården Søndre Finstad. Han var dessuten styrer ved Follo landbruksskole.

I bakgrunnen kan vi skimte Ski sentrum.

Foto:
Den første traktoren på Nordre Finstad, 1938.
Fotonummer: SKIH 043 015.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Arne Strand.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Arkivkilder:
Ski lokalhistoriske arkiv, Fotoperm 11.