Ski Ungdomskorps ble stiftet 2.februar 1936. Bare en uke seinere hadde korpset sin første offentlige opptreden. De spilte da i Møllerbakken i forbindelse med Skimts landsrenn. Den første konserten ble holdt i Samfunnsbygningen samme høst.

Forhistorien
Ski Ungdomskorps historie begynner på sett og vis tretten år tidligere, i 1923. Noen lærere ved Kontra skole tok da initiativ til å få opprettet Ski guttemusikk. Selv om det var noen startvansker kom korpset i gang året etter.

Etter hvert ble guttene i Ski guttemusikk eldre og begynte å vokse ut av korpset. Det var derfor ikke unaturlig at tanken om et ungdomskorps oppsto rundt midten av 1930-tallet. En hornoktett hadde i en periode øvd med Kåre Karterud som leder og hadde oppnådd gode resultater. Kåre Karterud (1915-2004) hadde selv bakgrunn fra Ski guttemusikk. Disse åtte ungdommene med Karterud i spissen ble en forsiktig start på det som i 1936 ble til Ski Ungdomskorps. Karterud gikk for øvrig seinere tilbake til guttemusikken der han var formann i 1945-48. Deretter var han dirigent fra 1948 til 1955 og formann igjen i perioden 1959-61.

De første årene
Ski Ungdomskorps hadde sin første1.mai- og 17.maiopptreden i 1937. Sommeren 1937 opptrådte de også i Birkelunden sammen med Jeløy Ungdomskorps. I 1938 var Ski Ungdomskorps med på å stifte Sangens og musikkens dag i Ski. Det første fellesarrangementet var 2.pinsedag 1938 (6.juni). Mange kor og korps, også noen fra nabokommunene, hadde møtt opp. Arrangementet startet med et stort opptog som endte opp i Birkelunden der det så ble holdt konsert. Publikum strømmet til og arrangementet ble en ubetinget suksess.

Krigen satte en stopper for mye, også for Ski Ungdomskorps. 7.mars 1941 innstilte korpset virksomheten. Først nesten fem år seinere, i februar 1946, gjenopptok korpset driften. Bildet ovenfor er trolig tatt 17.mai 1946 og viser Ski Ungdomskorps i 17.maitoget.

Helt til venstre ser vi Ragnar Gylder. Til høyre for ham går Lofthus (fornavn ukjent). Bak Lofthus skimter vi Helge Dammen. Med mørk bukse i andre rekke går Arne Kraugerud. Mannen som snur seg er Rolf Ødegaard. Videre bakover langs veikanten nærmest fotografen ser vi: Arne Eibakk, Kåre Karterud, Erling Gylder, Ørnulf Karterud, Per Sleipnæs og Jan Jansen.

Foto:
Ski ungdomskorps, 17.mai 1946.
Fotonummer: 0213-097-0001.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Per Sleipnæs.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Arkivkilder:
Arkiv P-1050: Ski Mannskor, Aa0001.
Arkiv P-1060: Ski Skolekorps, Xa0001.

Trykte kilder:
Østlandets Blad 10.februar 1936.

Nettkilder:
Ski Janitsjars hjemmeside.