Vi kunne nylig (i februar 2013) lese nyheten om at Ski sykehus skal ta inn flere pasienter. Etter flere år med beskjedent belegg ser det ut som det atter er behov for lokalene i Vardåsen.

Den første sykestuen
Historien om Ski sykehus fikk sin forsiktige start helt tilbake i 1921. Det ble da startet en lokal Røde Kors-avdeling i Ski. Allerede fra starten av begynte foreningen å jobbe for at Ski skulle få sin egen sykestue. Medlemmene begynte å sy opp sykehusmateriell mens de var på jakt etter en passende tomt. Både fylkeslegen og de lokale legene stilte seg bak foreningens initiativ.

I 1927 kjøpte Røde Kors-avdelingen i Ski eiendommer Åser i Vardåsen. Eiendommen besto av en villa med 16 dekar tomt. Villaen ble ombygd til sykestue og 1.april 1928 ble bygget innviet med stor festivitas. En rekke gjester var innbudt til begivenheten. Blant de frammøtte var presidenten i Norges Røde Kors, statsråd Prytz, fylkeslege Christoffersen og flere lokale leger. Gjestene fikk først en omvisning på sykestuen. Den tidligere villaen kunne ta i mot inntil 12 pasienter. Foruten flere pasientrom, inneholdt bygget også operasjonssal og ei koselig dagligstue. Dagligstuen skulle også fungere som kontor for legene på formiddagen. Østlandet Blad var til stede og dekket begivenheten. De beskrev sykestuen på følgende måte: «Alt i alt gir det hele anlegg inntrykk av å være førsteklasses i alle dele. Intet er spart for å gjøre det koselig og praktisk.»

Etter omvisningen dro forsamlingen ned til Bogers hotell for en festmiddag. Det ble holdt en rekke taler og mange skulle takkes. Fylkeslege Christoffersen var blant de som tok ordet. Han holdt en begeistret tale og fortalte utførlig om planene han hadde for sykehusanleggene i Akershus. Hans mål var å få kommunale sykehus spredt utover bygdene i stedet for store anlegg inne ved byen.

Den andre sykestuen
Den gamle villaen ble imidlertid fort for liten. Allerede ti år senere, i 1938, ble en ny og større sykestue innviet. Riktig nok hadde pasienttallet vært litt beskjeden i starten, men det tok ikke lang tid før belegget tok seg opp. Utover på 1930-tallet var stadig alle sengene i bruk og etter hvert måtte sykestuen sågar avvise pasienter fordi de ikke hadde plass. Det var altså på høy tid å få utvidet kapasiteten.

På et ekstraordinært årsmøte 19.august 1937 besluttet Ski Røde Kors at det nye bygget skulle reises. Arkitekt Thune Larsen hadde tegnet nybygget og byggmester Aarmo fikk ansvaret for å reise det. Malermester Tørnqvist skulle sette farge på den nye sykestuen. Allerede 23.august ble arbeidet satt i gang og godt og vel et halvt år seinere, i mars 1938, var bygningen klar til å ta i mot de første pasientene.

Den nye sykestuen ble grundig innviet. Fredag 25.mars 1938 fikk innbudte gjester en omvisning i det nye bygget. Dagen etter var det høytidelig festmiddag på Bogers hotell. Søndag 27.mars var det omvisning for alle som hadde lyst å ta en titt på huset og folk kom i hopetall. Flere hundre personer var innom dørene og fikk se en moderne og velutstyrt sykestue.

Rundt 70 gjester deltok på festmiddagen lørdag 26.mars. En rekke celebre gjester var inviterte. Her var toppsjiktet i Norges Røde Kors godt representert, ordfører (og lege) Lorentz Eger var selvsagt på plass. Bygdens øvrige leger og tannleger, samt de ulike som sto bak selve byggingen, var med på festen. Gjestene ble ønskt velkommen av byggekomiteens formann, fru Hjørdis Hafslund. Hun hadde sammen med sin forgjenger, fru Inger Skjærsaker, vært sentral i arbeidet med nybygget. Ja, uten innsatsen til disse to og mange andre kvinner i Ski Røde Kors hadde det neppe vært mulig å få reist den nye sykestuen. Helt siden starten i 1921 hadde mange kvinner engasjert seg kraftig for at sykestuen skulle bli en realitet. Utallige dugnadstimer var nedlagt og utlodninger og innsamlingsaksjoner var blitt gjennomført med stor iver. Det var derfor absolutt på sin plass at sangen «Til kvinnens pris» ble sunget gjentatte ganger utover denne kvelden i mars for 75 år siden.

Til kvinnens pris
Kvinne du som rår for livet
kvinne ta mot mannens lønn.
Du som livet har oss givet
gav din sjel i pant – i bønn:
Inntil vene, hvite barmen
drømmet vi vår barndomsdrøm,
:/: hegnet om av hjertevarmen
så vi altets brede strøm :/:

Hør du kvinne, hør du kvinne,
du er alltid først på jord.
Alt av godt vi hos dig finne,
i ditt hjerte freden bor.
Ja som barn av nutidslarmen
og av livets grumse fløm
:/: hegner om av hjertevarmen
ser vi altets brede strøm :/:

(Forfatter ukjent. Tekst hentet fra ØB 28/3 1938)

Påbygg og nybygg
I 1962 kunne sykestua ta i bruk et sårt tiltrengt påbygg. I talen ved innvielsen av nybygget 30.mai 1962 berømmet daværende ordfører Erling Rønneberg kvinnene for deres innsats for sykestuen. I talen kom han inn på at han hadde festet seg ved at kvinnene hadde tatt seg av mange sektorer innen samfunnet som politikerne ikke ser eller forsømmer.

Sykestuen var i drift fram til midten av 1970-tallet. I 1976 kjøpte Akershus fylke eiendommen med påliggende bygninger av Ski Røde Kors. Den gamle sykestua fra 1938 ble revet og et nytt bygg ble reist i stedet. Den nye bygningen ble tatt i bruk i 1977.

Foto:
Ski sykestue, flyfoto, 1950.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Tore Haug.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Trykte kilder:
Hannesson, Anne: Historien om Ski sykehus: 1977-2002.
Østlandets Blad: Følgende utgaver: 2.april 1928, 28.mars 1938, 29.mars 1938, 1.juni 1962, 7.februar 2013.

Nettkilder:
NRK.
Høyre.