Her ser vi Ski sentrum slik det så ut for 50 år siden, i 1959. Bildet er tatt av Fjellanger Widerøe A/S. Selskapet har drevet med flyfotovirksomhet siden midten av 1930-tallet. I 1959 fløy selskapets fly over Ski og Kråkstad og tok en rekke bilder av gårder og tettbebyggelse.

Mye har endret seg siden den gangen. I 1959 var Ski og Kråkstad delt i to kommuner. Først i 1964 ble de to kommunene slått sammen til det som er dagens Ski kommune. I 1959 bodde det henholdsvis 7.449 og 1.608 innbyggere i Ski og Kråkstad kommuner (til sammen 9.057 innbyggere). Siden den gang har folketallet økt kraftig. I dag (2009) bor det ca. 27.500 innbyggere i dette området. Denne voldsomme befolkningsveksten vises godt i landskapet. Områder er blitt mer tettbebygd og nye boligfelt har kommet til. I Ski sentrum har mange eldre bygninger måttet vike plassen for nyere og større bygg. De største bedriftene i Ski kommune i 1959 var Grubernes Sprængstoffabriker A/S og Ski Mekaniske Verksted. Begge disse virksomhetene hadde over 100 ansatte. I dag er disse bedriftene borte og vi ser få spor igjen etter dem.

Foto:
Ski sentrum, 1959.
Fotonummer: SKIH WF 126 638.
Fotograf: Fjellanger Widerøe A/S
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Litteratur:
Kjenn din kommune, Ski kommune, Arbeidernes Opplysningsforbund, Ski 1959.

Nettsider:
Fjellanger Widerøe.
Statistisk sentralbyrå: www.ssb.no