30.mars er det 100 år siden Ski mannskor ble stiftet. Korets historie strekker seg fra mellomkrigstiden og helt fram til vår moderne tid. Ski mannskor er fremdeles i drift selv om koronapandemien har begrenset aktiviteten det siste året.

Bildet:
Bildet er 50 år gammelt og viser mannskoret ved 50-årsjubileet i 1971.

Helt foran sitter fra venstre: Arnt Sundsethaug, Kaare Haugland, Svein Arne Lindemark (dirigent), Svein Risdal (formann), Olav Urke og Thorleif Bjerklund. Bak disse står fra venstre: Erling Brosvik, Bjørn Danielson, ukjent, Sandrup Nordvoll, Aage Wamnes, Arne Hansen, Hans Brenna og Sigmund Nordnes. I tredje rad ser vi fra venstre: Carl Anton Brekke, Håkon Bjerkerud, Samuel Hagman, ukjent, Einar Larssen, ukjent, Roald Wamnes, Ulf Johnsen og Einar Norum. Helt bakerst står fra venstre: Asbjørn Magnerud, Knut Amdahl, Lars Dietz, Rolf Finstad, Arne Dammen, Per Kvæstad og Sigmund Ramnefjell.

Korets historie i kortform
1921:
30.mars: Ski mannskor blir stiftet. Initiativtaker var Trygve Bratland. Bratland var fra Oppegård og hadde tidligere vært med på å stifte kor både der og på Kolbotn. Bratland dirigerte koret det første året. 17 menn meldte seg inn i koret ved stiftelsen.

1922:
Leif Halvorsen blir dirigent. Halvorsen var en anerkjent fiolinist. På konsertene opptrådte han gjerne med stykker på fiolin innimellom sangene.

1929:
Dårlig økonomi fører til at styret prøver å forhandle ned lønna til dirigent Halvorsen. Dette går dårlig og Halvorsen trekker seg.

1932:
Dårlig oppslutning om koret. De står uten 1.tenorer. Formann Erling Endsjø foreslår å legge driften på is, men får ikke gjennomslag.

1933:
Olaf Røe blir ansatt som dirigent. Han er fra korets egne rekker og tar lavere betaling enn sine forgjengere. Under Røes energiske ledelse vokser koret kraftig.

1936:
Rekordstor oppslutning. Koret har i perioder nær 50 aktive sangere.

14.juni arrangerer koret for første gang sangerstevne i Ski. Rundt 200 sangere fra store deler av Akershus deltok.

1939:
Olaf Røe får jobb i en annen kommune og må trekke seg som dirigent. Ny dirigent blir Hampus Huldt-Nystrøm som også dirigerer Ski damekor. Dette blir starten på et langvarig samarbeid med damekoret.

1941:
8.juni arrangerer koret sangerstevne for andre gang. Bortimot 400 sangere strømmer til Ski. Denne gangen deltar både kvinner og menn.

1943:
I mars arrangerer koret kabaretaftener sammen med Ski damekor, noe som blir en stor suksess. Særlig populære er de innslagene som gir et skjult spark til okkupantene og nazistene.

1950:
Koret drar til Danmark og besøker det danske koret Ballerup sangforening af 1868. Det blir flere besøk og gjenbesøk utover på 1950- og 60-tallet.

1956:
25.mai drar Ski mannskor til Hamburg. Der synger de både i den norske og svenske sjømannskirken.
1958:
Koret arrangerer revyen ‘For fulle mugger’ sammen med Ski damekor. Revyen går på Rådhusteatret over flere kvelder og blir en stor suksess. Det ble til sammen solgt over 2.000 billetter.

1959:
Ny tur til Hamburg. 26.april er de med på å åpne den nye norske sjømannskirken.

1968:
Koret er gjester ved 100-årsjubileet til Ballerup sangforening af 1868.

1971:
Ski mannskor fyller 50 år. Jubileet blir markert med konsert i Rådhusteatret 22.april og en jubileumsfest 24.april.

1972:
Rolf Wiklund blir ansatt som dirigent, en jobb han beholder de neste 25 årene. Han er dermed den som har dirigert koret suverent lengst.

1975:
Koret har stor suksess med forestillingen ‘Light music evening – korsang på en annen måte.’

1981:
Etter mange gode år, har koret begynt å slite med rekrutteringen. Det ble foreslått at de skulle slå seg sammen med Ski damekor, men dette ble det ikke noe av.

1998:
Rolf Wiklund dør og koret må finne ny dirigent.

2006:
Koret har bare 12 aktive sangere.

2007:
Ann Sæthre overtar som dirigent. Gjennom sitt store kontaktnett rekrutterer hun flere nye sangere.

2011:
Koret fyller 90 år og markerer dette med en stor konsert i Salen. Flere andre kor deltar. Vidar Lønn-Arnesen er konferansier.

På sommeren går Ann Sæthre av som dirigent.

I årene som kommer stifter koret bekjentskap med flere unge dirigenter, de fleste med bakgrunn fra musikkhøyskolen.

2014:
Aleksander Waaktaar blir ansatt som dirigent og leder koret i 5 år. Under hans ledelse arrangerer koret flere store høstkonserter med en rekke innbedte gjester. Flere av disse er unge, talentfulle, musikere og sangere.

2020:
Korøvingene opphører 12.mars på grunn av koronaepidemien. Flere planlagte arrangementer blir avlyst. Korøvingene kommer i gang igjen etter sommerferien, men nye restriksjoner på senhøsten fører til stans i virksomheten igjen.

Foto:
Ski mannskor ved 50-årsjubileet, 1971.
Fotonummer: SKIB 019 027
Fotograf: ukjent.
Foto fra arkiv P-1050: Ski mannskor.

Kilder:
Arkiv P-1050: Ski mannskor.