Bildet viser A-laget til Ski IL i 1951. Foran fra venstre ser vi: Bjørn Kristiansen, Tor Eriksen og Kjell Nilsen. Bak fra venstre står: Kjell Kristoffersen, Herman Sæther, Ronny Torp, Erik Thorsen, Knut Grefslie, Sverre Vinker, Kjell Kristiansen, Bjørn Holger Andersen, Svend Normann, Hans Petter Bjørnstad, Kjell Halvorsen og Reidar Hansen (trener).

Treneren fra Moss
Reidar Hansen var forholdsvis ny i trenerjobben i Ski da bildet ble tatt og ansettelsen av ham skulle vise seg å være et heldig valg.

A-laget hadde kvalifisert seg for spill i Divisjon II etter krigen, men sleit med å beholde plassen på det som var nivå fire i seriesystemet. Etter at Reidar Hansen ankom fra Moss og overtok roret, ble det imidlertid ei endring på dette.

Under hans ledelse begynte laget å legge beslag på de øverste plassene i divisjonen. Den gangen startet sesongen på høsten, hadde en lang vinterpause og ble avsluttet på våren. I 1951/52 vant Ski sin avdeling og møtte Vestfossen og Strømsgodset i opprykkskvalifiseringen. Begge kampene endte imidlertid med tap, men Reidar Hansen og Ski IL hadde noe på gang.

Det kostet imidlertid en del å ha en så dyktig trener ansatt. I forbindelse med fornyelse av kontrakten i 1952 måtte medlemmene av fotballgruppa hogge 100 kubikkmeter tømmer som en del av betalingen til treneren. Resultatene utover på 1950-tallet skulle imidlertid tilsi at dette var en god avtale for idrettslaget.

Follocuptriumfer
Follocupen var en lokal fotballturnering som gjerne ble arrangert i månedsskiftet april-mai. Forløperen til Ski IL, Ski Turn og Idrettsforening, hadde vunnet turneringen flere ganger på 1930-tallet. Tjue år seinere fulgte Ski IL opp med flere triumfer. Laget vant Follocupen i 1953 etter å ha slått D.F.I. 1-0 i finalen. De gjentok deretter bedriften i 1955 og 1957. Den siste gangen vant klubben pokalen til odel og eie.

Omsider opprykk
Utover på 1950-tallet vant laget sin avdeling flere ganger, men hver gang endte det med tap i opprykkskvalifiseringen. Først i 1957/58-sesongen, etter å ha vunnet avdelingen for femte gang, lyktes de omsider i opprykkskampene. Sesongen 1958/59 tilbrakte de dermed i Divisjon I der de til slutt endte på en respektabel femteplass. De fleste tapene var for øvrig knepne.

Oppholdet på tredje nivå skulle imidlertid bli kortvarig, men den historien tilhører et annet tiår.

Fotoinfo:
Ski IL, 1951.
Fotonummer: 0213-175-0012.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Tor Eriksen.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Trykte kilder:
Bertelsen, Ingvald (red.): Oppslagsbok om norsk fotball, Wagner og Flust, Oslo 2000.

Arkivkilder:
Arkiv P-1021: Ski IL.