I over 100 år har Ski hotell stått på plassen like ved torget. Hotellet er dermed en av de eldste bygningene i Ski sentrum.

Rivningsplaner
Det er imidlertid ingen selvfølge at dette vakre bygget fremdeles står der. På slutten av 1970-tallet verserte det planer om å rive hotellet og erstatte det med et forretningsbygg. Til alt hell ble det ingenting av disse planene og sommeren 1981 kunne Aftenposten melde at hotellet skulle pusses opp.

Bogers hotell
Hotellet ble oppført i 1916. Det var Karl Moseby fra Gjedsjø som fikk det bygget som Svanheim hotell. Moseby drev hotellet i noen få år fram til 1920. Da overtok ekteparet Rut og Richard Boger. Bygget skiftet da navn til Bogers hotell. I 1923 ble hotellet utvidet mot vest.

Bildet viser hotellet rundt 1930. Ved bilen står trolig Richard Boger. Rut Boger står bak gjerdet. De øvrige personene på bildet er ikke kjente. Hotellet ble drevet som vanlig hotell, men mange bodde der også fast i årevis. I kjelleren var det kafé og kjøttforretning. Kaféen ble drevet av Richard Boger mens kjøttforretningen først ble drevet av Isak Boger og deretter av Alf Opsahl.

Høsten 1937 brant Samfunnsbygningen som lå like ved hotellet. Varmen fra flammehavet i den store trebygningen var så intens at det var fare for at hotellet skulle lide samme skjebne. Hele fire ganger oppsto det tilløp til brann i hotellbygget, men flere frivillige tok seg ut på hotelltaket og fikk slukket de branntilløpene som oppsto der. Dermed ble til alt hell bygget reddet.

Ekteparet Boger drev hotellet fram til 1939. Da ble det solgt til D.P. Hovden.

Hovden hotell
Didrik Pedersen Hovden var en godt voksen mann da han kom til Ski. Han var født på øya Kinn i Sunnfjord i 1883. Han forlot hjemstedet kort tid etter at han var konfirmert og gikk inn i hotell- og restaurantbransjen. Han gikk i lære i Haugesund og Bergen og jobbet også en tid som kelner før han gikk inn som eier. Han drev hoteller både i Oslo, på Gjøvik og i Moss, før han overtok hotellet i Ski i 1939. Under hans ledelse skiftet hotellet navn igjen, nå til Hovden hotell.

D. P. Hovden drev hotellet sammen med kona Ragnhild og sønnen Olaf. Olaf var enebarn. Han var født i Oslo i 1910. Olaf Hovden døde imidlertid allerede i 1940. Han falt død om under et besøk hos legen. Han ble bare 30 år gammel. Noen år seinere, i mars 1944 døde også Didrik Pedersen Hovden brått. Han falt om på jobb. Han ble bare litt over 60 år gammel.

Enka, Ragnhild Hovden, overtok nå hotelldriften. Hun hadde utdanning innen hotellfaget og hadde drevet flere hoteller sammen med mannen. Hun var særlig kjent for sine kjøkkenkunster og kunne trylle fram en rekke kulinariske opplevelser for gjestene.

Ragnhild Hovden var 11 år eldre enn sin ektemann. Hun var dermed over 70 år gammel da han døde. Hun drev hotellet videre ett års tid før hun solgte det i 1945 og ble pensjonist. Ragnhild Hovden døde 11.januar 1948, 75 år gammel.

Ekteparet Garsjø
Det er uvisst hvem Ragnhild Hovden solgte hotellet til, men det var tydeligvis noen som bare eide det en kort tid for 1.januar 1948 overtok ekteparet Margit og Trygve Garsjø driften.

Trygve Garsjø var opprinnelig fra Hurdal. Han var forretningsmann og involvert i flere virksomheter. På 1930-tallet drev han Grand Hotel i Åsgårdstrand. I 1937 forlovet han seg med Margit Elsa Solveig Bengtson. I 1940 gikk hun inn i hotelldriften sammen med forloveden. Året etter, 22.november 1941, giftet de seg.

Garsjø var også aktiv i idrettslivet. I 1937 hadde han vært med på å stifte Åsgårdstrand Idrettsforening og blei også foreningens første formann. Etter at han kom til Ski, engasjerte han seg i Skiklubben Skimt og blei valgt til formann i 1952. Han satt med dette vervet i seks år, fram til 1957. Han jobbet hardt for å få Møllebakken utvidet og la ned et stort arbeid for å få reist hytta på Skeidarkollen.

I 1957 kjøpte Trygve Garsjø Rygge hotell. Han dreiv begge hotellene fram til midten av 1960-tallet. Da solgte han hotellet i Ski til Walter Lie fra Oppegård og konsentrerte seg om driften i Rygge. Trygve Garsjø døde i januar 1968, 67 ½ år gammel. Han ble bisatt fra Ski kirke 5.februar 1968.

Walter Lie ble den siste som drev ordinær hotelldrift i bygget. Han eide det fram til 1972. Da ble bygget kjøpt av Ski kommune.

Rivningsspøkelset truer
Kommunen eide hotellet en kort periode fram til 1974. Da fant det sted et makebytte mellom selskapet A/S Vanaheim og Ski kommune. A/S Vanaheim eide eiendommen Vanaheim, på folkemunne bedre kjent som Pålle, ved Jernbaneveien. Avtalen innebar at A/S Vanaheim overtok hotellet mot at kommunen overtok deres eiendom ved Jernbaneveien. En forutsetning for makeskiftet var at de nye eierne skulle rive hotellet og reise et nytt forretningsbygg der i stedet. Dette måtte skje innen to år etter at makeskiftet trådte i kraft.

Til alt hell ble det ikke noe av rivningen på 1970-tallet. En nystiftet forening, Foreningen for trivsel og miljø i Ski, engasjerte seg kraftig i saken. De nye eierne fant det heller ikke økonomisk forsvarlig å erstatte det gamle bygget med et nytt. Dermed ble hotellet stående til glede og pryd for dagens innbyggere, selv om det er lenge siden den siste hotellgjesten flyttet ut.

Fotoinfo:
Ski hotell, ca. 1930.
Fotonummer: 0213-079-0001.
Fotograf: Thorstein Nielsen.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag

Arkivkilder:
Arkivverket: Folketelling for Kinn 1900: https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037360003452
Ski lokalhistoriske arkiv: Arkiv P-1058: Herman R. Riseng arkitektkontor A/S, Fb-0008, mappe 06: oppdrag 112 og 280: Ski hotell.
Ski lokalhistoriske arkiv: Arkiv p-1066: Skimt, Xa0001, mappe 04: Jubileumsskrifter.

Trykte kilder:
Aftenposten, følgende utgaver: 29.oktober 1928, 20.mai 1937, 17.januar 1948, 5.juni 1978, 8.mars 1979, 17.juli 1981,
Arbeiderbladet 30.oktober 1947,
Dagbladet 20.november 1941.
Det norske næringsliv; Akershus fylkesleksikon, Det norske næringsliv forlag, Bergen 1952.
Moss Avis 7.juni 1997.
Nasjonen, følgende utgaver: 14. og 21.juni 1978.
Norsk Lysningsblad 10.august 1940
Jakobsen, Dagfinn W.: «Fra livlig storstue til stille askehaug; Samfunnsbygningen i Skis korte historie» i Follominne 2012, Follo Historielag, Drøbak 2012.
Norske skiløpere; Østlandet Sør, Skiforlaget, Oslo 1956.
Ski i gamle dager; Bygninger i Ski sentrum, Ski skolestyrekontor, 1984.
Skogseth, Olav: 50 hus i Follo; gamle og tradisjonsrike bygninger i ord og strek, Østlandets Blad, Ski 1998.
Østlandets Blad, følgende utgaver: 2.september 1940, 15.mai 1943, 24.august 1943, 21.mars 1944, 31.januar 1968, 7.februar 1968.