Denne høsten (2014) har det gått 90 år siden Ski skolekorps ble stiftet. Jubileet ble markert med en stor konsert i Rådhusteateret søndag 9.november.

Bildet
Bildet ovenfor er tatt under et stevne i Moss 30.mai 1948. Her ser vi dirigent Hans Knutsen sammen med sine elever. Knutsen dirigerte korpset i hele 20 år, fra 1928 til 1948. Foran fra venstre ser vi: Einar Nistad, Arne Stryker, Mons Erik Baardseth, Birger Olsen, Frank Kaleb Jansen og Bjarne Syversen. I andre rekke fra venstre: Odd Johnsen, Thor Engen, dirigenten, Werner Skau, Bjørn Bamrud?, Ragnar Sjølie og Bjørn Kristiansen. Bakerst fra venstre: Thorbjørn Andersen, Westye Magnerud, Otto Standahl, Ole Hellerud, Oddvar Nilsen, Svend Tore Boger, Guttorm Ruud, Øivind Landgaard, Jens Olav Englund, Per Amund Riseng og Øivind Andersen.

Starten
I 1901 dannet William Farre Norges første skolekorps ved Møllergata skole i Oslo. Tanken om å danne skolekorps spredte seg også til Ski og Kontra skole der det ble tatt initiativ til dannelsen av Ski guttemusikk. Konstituerende møte ble holdt på Østlandets Blads kontor 26.november 1923. To uventede dødsfall førte imidlertid til at korpset først kom i gang med øvelsene 25.september 1924.

Ski guttemusikk hadde gode tider med et økende medlemstall de første årene. Fra 1924 til 1927 ble antallet aktive mer enn fordoblet fra 12 til 27.

10-årsjubileum og kretsstevne
Sommeren 1934 arrangerte korpset kretsstevne i Ski. 300 musikanter fra sju guttekorps og tre ungdomskorps fra Østfold og Follo deltok. I korpsets arkiv kan vi lese at stevnet «blev usedvanlig vellykket – en ren festdag for Ski.» Været var fint, guttene var blide og spilte godt og publikum strømmet til. Rundt 1200 personer løste billett i Birkelunden denne sommersøndagen. Forestillingen ble avsluttet med flere fellesnumre. Østlandets Blad var på pletten og omtalte avslutningen slik: «Det var både kraft og velde over disse stykker, som måtte kunne høres langt inn i nabobygdene. Vi kan efter dette levende sette oss inn i hvordan de israelitiske hornblåsere og paukeslagere fikk Jerikos murer til å synke i grus» (ØB 11.juni 1934).

Tyngre tider
Utover mot slutten av 1930-tallet støtte korpset på motgang. Rekrutteringsarbeidet hadde ikke vært godt nok og medlemstallet sank. Da krigen kom til Norge i 1940, ble det vanskeligere å gjennomføre opptredener. I 1943 var medlemstallet helt nede i 14. Det økte noe mot slutten av krigen, men var likevel på under 20.

Jenter og navneendring
Jentene ble holdt utenfor de første tretti årene. Riktignok hadde de bidratt på sitt vis tidligere også. I 1935, i forbindelse med en forsinket jubileumsfest, tok tre unge jenter initiativ til innsamling til et fanefond. Etter hvert engasjerte også bondekvinnelaget og Ski røde kors seg i arbeidet og korpset fikk egen fane i 1937.

Jentene kom med for fullt midt på 1950-tallet. Da ble rekrutteringsarbeidet lagt inn under skolen. Dette hjalp godt på tilveksten og medlemstallet økte. Korpset endret også navn, først til Ski skolemusikkorps og deretter til dagens navn, Ski skolekorps, i 1963.

I 1964 fylte korpset 40 år. Jubileet ble markert behørig med feiring i Ski skoles aula. Samme år fikk de også egen drilltropp.

50-årsjubileum med dunder og brak
1974 kunne Ski skolekorps feire 50-års-jubileum. Som et ledd i markeringen var korpset ansvarlig for kretsstevnet dette året. Rundt 1700 musikere fra 38 korps ankom Ski søndag 9.juni. Været blåste dessverre arrangørene en lang marsj og dundret i vei med sitt. Vind, regn og voldsomme haglskurer trommet løs på musikantene. Tunge tordendrønn overdøvet til tider musikken og stevnet måtte til slutt avbrytes.

En sprek jubilant
Medlemstallene har falt de siste 40 årene, men korpset har tross alt tålt alderen godt og det var en sprek 90-åring som nylig jubilerte. Vi gratulerer!

Foto:
Ski guttemusikk på stevne i Moss, 1948.
Fotonummer: 0213-148-0002.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Bjarne Syvertsen.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Kilder:
Arkiv P-1060: Ski skolekorps.
Østlandets Blad 11.juni 1934.

Publisert: 25.09.2015 13:10
Sist endret: 27.06.2017 14:19