Fra v.: Jens Lydersen, Kåre Karterud, Monrad Hansen, Hans Kristian Neeb, Erik Thorin, Arne Gundersen, Birger Thauland, Thore Gjelsvik, Gunnar Five, Sverre Norum, dirigent Christiansen, Kåre Enger, Knut Skoghus, Ragnar Five, Odd Gjelsvik, Egil Andresen, Ivar Ruud, Hans Skårud, Fredrik Neeb, Paul Paulsen.

Starten
I 1901 dannet William Farre Norges første skolekorps ved Møllergata skole i Oslo. Tanken om skolekorps spredte seg også til Ski og Kontra skole der det ble tatt initiativ til dannelsen av Ski guttemusikk. Konstituerende møte ble holdt på Østlandets Blads kontor 26.november 1923. Korpset fikk imidlertid en del startvansker og ble først stiftet i september året etter.

1928 – da bildet ble tatt
Bildet ovenfor er trolig fra 17.mai 1928. Ski guttemusikk hadde flere ting på programmet denne dagen. Av protokollen fra 1928 kan vi lese at de begynte programmet allerede kl.8. Videre står det at de kl.10.30 gikk i spissen for barnetoget til Birkelunden der de spilte for barna.

Seinere samme år, i månedsskiftet juni-juli, var korpset på landsstevne i Bergen. Det var et stort arrangement med over 2000 deltakere fra store deler av Sør-Norge. Æresdirigent på stevnet var William Farre.

Motgang på 1930-tallet
Ski guttemusikk hadde gode tider med et økende medlemstall de første årene. Fra 1924 til 1927 ble antallet aktive mer enn fordoblet fra 12 til 27. Men etter en god start støtte man på vansker mot slutten av 30-tallet. Rekrutteringsarbeidet hadde ikke vært godt nok. Da krigen kom til Norge i 1940 ble det etter hvert slutt på opptredene og korpsdriften ble innstilt og først gjenopptatt etter krigen.

Jentene blir med og korpset skifter navn
Situasjonen bedret seg imidlertid betraktelig fra 1956. Rekrutteringsarbeidet ble da lagt inn under skolen og jenter fikk tilgang til korpset. Navnet ble samtidig endret til Ski Skolemusikkorps.

I 1963 ble navnet endret igjen til sitt nåværende navn, Ski Skolekorps. Året etter fikk korpset også egen drilltropp.

Mange medlemmer
Midt på 70-tallet var korpset oppe i en imponerende medlemsmasse på over 70. Av disse var 10-15 aspiranter og 5-6 drillpiker.

I 1984 feiret Ski skolekorps 60-års jubileum. Medlemstallet var da noe lavere enn ti år tidligere og låg på 64. Av disse var 13 aspiranter og drilltroppen bestod av fem piker.

Korpset i dag (2007)
Ski Skolekorps er nå over 80 år gammelt og eksisterer fremdeles. I følge korpsets hjemmesider (www.skiskolekorps.no) har de rundt 30 medlemmer (i 2007).

Fotoinfo:
Ski guttemusikk, 1928.
Fotonummer: SKIH 019 025
Fotograf: ukjent.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Arkivkilder:
Arkiv P-1060: Ski skolekorps.