Ski fotomagasin lå tett inntil stasjonsområdet omtrent der hvor Se-Brabygget ligger i dag. Eiendommen ble gjerne kalt ”Svingen” siden den lå der Jernbaneveien gjør en liten sving.

I 1935 var det fotograf Thorstein Nielsen som drev fotoforretning her. Han hadde startet firmaet åtte år tidligere, i 1927. Selve eiendommen ble kjøpt fra Ski bygg for 12.000 kroner i 1930. Thorstein Nielsens kone, Marta Kongsrud Nielsen, står oppført i skjøtet som kjøper.

Fotograf Nielsen var mye brukt når konfirmasjonskull og skoleklasser skulle avbildes. I tillegg til å bli fotografert, kunne folk også kjøpe varer som aviser og grammofonplater i den lille butikken.

Selve fotobutikken var i fløyen til høyre på bildet. I det lille som var igjen av huset bodde familien Nielsen. Det store vinduet ut mot veien er stuevinduet. Det var også et lite kjøkken på baksiden samt et kott like ved bakdøren, helt til venstre på huset.

Familien Nielsen bodde selvsagt svært trangt i det lille huset og både Nielsen og seinere eiere hadde planer om utvidelser av bygget, men plasseringen mellom jernbanen og veien var problematisk og mulighetene for utvidelser var begrensede. Huset sto fram til 1987. Da ble det revet og erstattet med Se-Brabygget.

Foto:
Ski fotomagasin, 1935.
Fotonummer: SKIH 022 022.
Fotograf: Thorstein Nielsen.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Arkivkilder:
Ski lokalhistoriske arkiv: Ski bygningsråd: B134/68: ”Svingen” (Se Bra)

Trykte kilder:
Det norske næringsliv, Akershus fylkesleksikon, Det Norske Næringsliv Forlag, Bergen 1952.