Høsten 1963 fløy et fly fra Fjellanger Widerøe A/S over Ski og tok en rekke fotografier.

Valg og gjenforening
Dette var det siste året Ski og Kråkstad eksisterte som separate kommuner. Fra 1.januar 1964 skulle de to kommunene atter gjenforenes etter over 30 års seperasjon.

Kommunestyrevalget denne høsten ga for øvrig reint flertall til Arbeiderpartiet i den nye kommunen. Edgar Johannessen (Ap) ble valgt til ordfører. Som første ordfører i den gjenforente kommunen etterfulgte han to ordførere. I Kråkstad la bygdas ordfører gjennom 16 år, Johannes Bieltvedt, ned klubba for siste gang like før jul. I Ski gikk ordfører Håkon Ø. Dahl (H) av etter å ha hatt ordførervervet på midlertidig basis i nesten et år. Han hadde rykt opp fra vervet som varaordfører etter at Erling Rønneberg ble rådmann i kommunen utpå nyåret i 1963.

Det bodde ca. 9.000 personer i Ski i 1963. I Kråkstad lå folketallet på rundt 1.600. Ved sammenslåingen ved nyttår ville altså folketallet i den gjenforente kommunen runde 10.000 med god margin. Nesten 7.000 personer i den nye kommunen hadde stemmerett ved valget høsten 1963.

Ski høsten 1963
Bildet denne måneden viser Ski sentrum onsdag 18.september 1963. I selve sentrumskjernen er det ennå åpne jorder og ubebodde flekker. De fleste bygningene er lave trehus, men her og der kan vi se spor av det som er dagens Ski. I forgrunnen til venstre ser vi at noen blokker i Sentrumveien og Jernbaneveien har blitt reist. Ved torget til høyre i bildet ser vi rådhuset, uten påbygg, og Løkkegården samt første del av Kvakkestadgården.

Ski stasjon ligger omtrent midt i bildet. Den gamle stasjonsbygningen er skjult bak trærne, men pakkhuset er godt synlig. Vi ser også de gamle forretningsgårdene Vanaheim og Refsum like ved stasjonen.

I bakgrunnen i høyre billedkant kan vi så vidt se Hebekk skole. Skolen var helt ny denne høsten. På grunn av sprengt kapasitet ved Ski skole ble Hebekk skole oppført i all hast i løpet av sommeren. Det var på langt nær et ferdig bygg elevene tok i bruk ved skolestart i august, den skulle først stå ferdig utpå våren neste år. I tillegg skulle kapasiteten ved Ski skole økes. Bare et par dager før flyet svingte over Skibyen hadde arbeidet med byggetrinn 3 ved skolen blitt påbegynt.

I bakgrunnen på bildet ser vi Hebekk. I 1963 hadde det allerede kommet opp en rekke nye hus, og flere skulle det bli. I Østlandets Blad fra 26.august 1963 kan vi lese at Ski boligbyggerlag skal oppføre 111 nye leiligheter i området. Hebekk husmorlag ble for øvrig stiftet denne høsten og hadde 20 medlemmer ved oppstarten.

Like utenfor høyre billedkant ligger Waldemarhøy. For 50 år siden var bygget i privat eie, men denne høsten kjøpte Ski kommune eiendommen for 162.500 kr. Dette var før Ski nye kirke var bygd i Birkelunden. Kommunen var på utkikk etter en høvelig kirketomt og hadde planer om å avsette plass til nytt kirkebygg på Waldemarhøy.

I august 1963 åpnet det to nye butikker i Ski. Ved Rosenlundblokkene åpnet Samvirkelaget en ny avdeling. De hadde allerede en butikk i Jernbaneveien. I Hunseth-gården i Jernbaneveien åpnet Eriksen og Lislerud en sengeutstyrsforretning. En annen nyhet i sentrum var en såkalt robot-butikk som åpnet på tomten til Se-Bra 4.september. Dette var i realiteten automater der en kunne kjøpe ulike varer. I dag er dette ganske vanlig mange steder, men i 1963 var dette forholdsvis nytt.

Noe kriminalitet var det også i Ski i 1963. Samvirkelaget ved Rosenlundblokkene hadde ikke vært i drift mer enn en måned før de opplevde sitt første innbrudd. 270 kr i vekslepenger og en del tobakksvarer forsvant.

Litt seinere på høsten (i november) flyttet flere virksomheter inn i Kvakkestadgården. Her kunne man handle i Ski kaffeforretning, Ski parfymeri, Ski gullsmedforretning og hos Per Chr. Strøm som drev med manufaktur, konfeksjon og utstyr. I Parkaksen åpnet butikken Lisa. Dette var Skibyens første moteforretning innen hatter, hansker, vesker og paraplyer.

I skogene rundt Ski gikk elgene en usikker framtid i møte. Denne høsten ble det vedtatt at det skulle felles ti elger i kommunen. Dette var det største antallet som hadde blitt tillatt skutt noensinne.

Foto:
Ski sentrum, 18.september 1963.
Fotonummer: SKIH WF 129346.
Fotograf: Fjellanger Widerøe foto A/S.
Bildet er samlet inn av Ski historielag.

Trykte kilder:
Østlandets Blad: Følgende utgaver i 1963: 11/1, 19/8, 26/8, 4/9, 11/9, 13/9, 16/9, 14/10, 16/10, 30/10, 27/11, 18/12, samt 26/11 1962.

Nettkilder:
Statistisk Sentralbyrå.