På bildet ser vi drosjene til Johan Hagman. Fra venstre ser vi en Ford T-modell, en Chevrolet og en Dodge. Det er antakelig Hagman selv som står ved bilen til høyre. Den andre personen kan muligens være Ole Ruud som seinere startet opp med tilsvarende virksomhet.

En driftig innvandrer
Johan Hagman var født i Fremmestad i Sverige 9.mai 1864. Han var opprinnelig utdannet møbelsnekker. Han var gift med Marie Valentine (født 1872). Paret flyttet til Norge i 1893 og bosatte seg først i Mysen. Der jobbet Johan Hagman på en trevarefabrikk ei lita stund før han startet opp egen snekkervirksomhet.

I 1896 flyttet han til Ski og startet opp et snekkerverksted like ved stasjonen. Dette drev han i tjue år fram til 1916.

Bildet er tatt rett foran Hagmans hjem. Bygget lå sentralt i Ski. Huset er for lengst revet. I dag holder blant andre Posten til her. Til venstre for bilene ser vi for øvrig uthuset der Hagman drev snekkerverksted.

Pinsemenigheten Salen startet opp sin virksomhet i Ski på slutten av 1920-tallet. Hagman var en av de som ble aktiv medlem i denne menigheten. Den første tiden manglet imidlertid pinsevennene møtelokale. Hagman lot forsamlingen få leie det gamle snekkerverkstedet som etter litt ombygging, ble et fint møtelokale for menigheten.

Drosjedriften
Ski Droscheautomobiler ble startet av Johan Hagman i 1916. Han skal ha vært den første i Ski som startet opp med drosjebiler. Den første bilen han kjøpte var Ford-en til venstre på bildet.

Trafikken tok seg fort opp som en følge av at skysstasjonen i Ski ble nedlagt i 1917. Hagman utvidet da bilparken med ytterligere en bil. I 1918 kjøpte han en tredje bil for å imøtekomme etterspørselen. I 1921, omtrent da bildet ble tatt, kunne han reklamere med at han hadde en større og to mindre automobiler.

Det kom snart til flere som drev med drosjer i Ski. I 1925 hadde Ole Ruud to biler, en Scania Vabis og en Benz, og brødrene Reidar og Peter Ødegaard hadde skaffet seg en Ford som de fraktet reisende i.

Johan Hagman dreiv med drosjedrift til han var godt over 70. Etter hvert tok imidlertid sønnen over driften. Johan Hagman døde 20.desember 1941. Han ble 77 år gammel.

Foto:
Ski Droscheautomobiler, ca. 1922.
Fotonummer: 0213-041-0017
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Bjørn Myrvoll.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Arkivkilder:
Folketelling 1900: https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037024002077
Ski lokalhistoriske arkiv: ID-kort.

Trykte kilder:
Bilboken for Norge 1922 og 1925.
Follo socialdemkrat 21.mai 1921.
Fra Norges næringsveier i tekst og billeder, Akershus fylke – Follo, Johannes Hanche, Oslo 1925.
Østlandets Blad 22.desember 1941.