På bildet ser vi Karsten Kristoffersen i sin salong, Ski barberforretning, i 1923. Her kunne folk komme og klippe seg eller få tatt skjegget. Barberforretningen leide lokaler i bygget Nygård som lå sentralt i Ski, omtrent der Thon hotell holder til nå.

De første eierne
Det var flere som hadde drevet virksomheten før Kristoffersen overtok. Den første som hadde barberforretningen var Arthur Monsen. Han startet opp i 1912 og drev forretningen fram til våren 1913. Da overtok Kristoffer Torgersen virksomheten.

Barbersalongen holdt den gangen til i eiendommen Sørli i Nordbyveien, ikke så langt fra jernbanebrua. Torgersen drev salongen fram til januar 1915. Da overtok Holger Petersen.

I følge skatteligningen for 1916-17 tjente Holger Petersen 1000 kr dette året. Dette tilsvarer ei årslønn på i underkant av 40.000 kr omregnet i dagens penger. Petersen var for øvrig i godt lag. De fleste håndverkerne i Ski på den tiden tjente mellom 800 og 1200 kr i året.

Petersen flyttet virksomheten til eiendommen Nygård i Jernbaneveien i 1917. Samme år kunne han annonsere i lokalavisa at barbersalongen hadde åpent fra kl.8 om morgenen til kl.20 om kvelden på hverdager. Om lørdagene holdt han åpent helt til kl.21.30. Det kunne altså bli riktig lange arbeidsdager for Petersen selv om han også hadde andre ansatte.

En av de som gikk i lære hos Petersen var Karsten Kristoffersen. Tidlig på 1920-tallet blei Petersen syk og var borte fra arbeidet et halvt års tid. Kristoffersen steppet da inn og styrte driften fram til Petersen kom seg på beina igjen. Petersen flyttet etter hvert til Ås og bosatte seg der.

Karsten Kristoffersen
I 1922 overtok Karsten Kristoffersen virksomheten på permanent basis. Karsten Anker Kristoffersen var født i Våle i Jarlsberg 2.oktober 1903. Han var altså bare 19 år gammel da han overtok barberforretningen.

I 1923 giftet han seg med Maren Sørine Fredriksen (1901-1972). Hun var damefrisør og de to drev frisørsalongen sammen. I 1925 var det tre ansatte i forretningen. Salongen skiftet etter hvert navn til Ski herre- og damefrisør.

Paret fikk to sønner, Kjell og Kai, som begge også ble frisører. Kjell begynte å jobbe i foreldrenes salong mens Kai jobbet til sjøs en tid før han slo seg ned i Ås.

Kristoffersen drev virksomheten i over 50 år, fram til 1976. Da blei bygget revet og virksomheten avviklet. Karsten Kristoffersen døde i 1983, nesten 80 år gammel.

Foto:
Ski barberforretning, 1923.
Fotonummer: 0213-041-0026
Fotograf: ukjent
Giver av bildet: Bjørn Myrvoll
Bildet er samlet inn av Ski Historielag

Arkivkilder:
S2-1008: Hus som er revet: Db0011: Nygaard.

Kilder:
Bygninger i Ski sentrum, Ski skolestyrekontor, Ski 1984.
Fra Norges næringsveier i tekst og billeder, Akershus fylke – Follo, Johannes Hanche, Oslo 1925.
Norges håndverkere 1, Dreyer, Stavanger 1938.
Øieren 30.april 1913, 11.desember 1914, 14.juni 1916, 23.mai 1917.
Østlandets Blad 28.august 2010.