Sanggruppen De seks kamerater gjorde stor lykke i Follo i mellomkrigstiden. De opptrådte ofte som en del av underholdningen på møter og stevner. De sang også ved flere anledninger på radio. 

Oppstart
Sanggruppen ble startet av medlemmer i Ski Mannskor i 1926. Dette bildet er tatt samme år. Her ser vi de seks kameratene samlet. Foran fra venstre ser vi: Olaf Røe, Sigvald Mortensen og Sven Boger. Bak står fra venstre: Hans Brenna, Carl Anton Brekke og Enok Eliassen. Olaf Røe var for øvrig dirigent for Ski Mannskor i perioden 1933-39 og seinere i en kort periode på slutten av 1940-tallet. 
De seks kamerater blei gjerne omtalt som en kvartett. Dette skulle jo tyde på at de var noe færre enn seks, man bakgrunnen for benevnelsen var nok at de sang firstemt.  

Tiårsjubileum
I 1936 kunne sanggruppen feire tiårsjubileum. Besetningen var da ikke helt den samme som ti år tidligereEgil Andresen og Bjørn Skotner hadde kommet inn i stedet for Sigvald Mortensen og Sven Boger. 

To av de seks
I Østlandets Blad sommeren 1943 blir vi bedre kjent med to av disse sangerne, Hans Brenna og Carl Anton Brekke. Under overskriften “Våre sangerbrødre” beskriver avisen sangerne slik: Hans Brenna, elev av Sigurd Hoff, har en høy, lyrisk tenor, som særlig kommer til sin rett på bakgrunn av akkompagnerende kor eller kvartett. Det som ligger best for Brennas stemme og musikalske gemytt, er det poetiske og sværmende, altså fortrinnsvis sanger i den romantisk-elegiske genre. Videre skriver avisen om Carl Anton Brekke: “Anton Brekke, elev av John Neergård, er den foregåendes kontrast: en malmfull baryton, som både fyller en sal alene, og som lager et solid annen-bass fundament i kor og kvartett. Hans musikalske natur er utpreget maskulin, derfor er hans rette felt sanger med bred patos, med festivitas, farge og dramatisk tilsnitt.” (ØB 22.juni 1943) 

Siste akt
I 1939 ga Olaf Røe seg som dirigent for Ski mannskor. Han hadde fått seg jobb i en annen kommune og reiseveien til Ski for å lede koret, ville bli for lang. Røe var også dirigenten blant De seks kamerater. Vi kjenner ikke til om han fortsatte å opptre sammen med de fem andre videre utover, eller om han også avsluttet sin deltakelse i dette prosjektet i 1939Tiden var imidlertid begynt å renne ut for sanggruppen. Trolig opptrådte de for siste gang sammen i Sven Bogers begravelse lørdag 18.april 1942. Der hedret de en tidligere sangerbror med flere sanger.  

Foto:
De seks kamerater, 1926
Fotonummer: 0213-087-0003
Fotograf: ukjent
Giver av bildet: Sven Tore Boger.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag. 

Trykte kilder:
Akershus Amtstidende 14.september 1936.
Østlandets Blad, følgende utgaver: 4.juni 1934, 20.april 1942 og 22.juni 1943.