I år er det 150 år siden Roald Amundsen ble født. Etter at han døde sommeren 1928, har han blitt hedret med både byster og statuer flere steder. I vår kommune er det nå 50 år siden statuen av ham på Svartskog avduket. Nå i september blir det også reist en byste av ham på Kolbotn torg.

Statuen på Svartskog
Søndag 27. august 1972 kan betegnes som en historisk merkedag på Svartskog. Da ble statuen av Roald Amundsen avduket. Statuen er plassert like ved polfarerens hjem, Uranienborg. Selve avdukingen ble foretatt av kong Olav som ankom Bunnefjorden med kongeskipet Norge. Dette var kongens første besøk i Oppegård. I tillegg til kongen, var det også til stede en rekke andre prominente gjester, blant annet fylkesmann Petter Koren, ordfører i Oppegård, Tore Haugen og varaordfører Karin Ramberg. Sistnevnte var leder for arrangementskomiteen.

I tillegg til disse, hadde det møtt fram en stor folkemengde, muligens rundt 2.000, som hadde funnet seg plass i området rundt statuen og ute på fjorden i småbåter. Der lå også skipet Holger Danske med 250 inviterte pensjonister om bord.

Arrangementet startet med at Kongesangen ble sunget. Deretter holdt sogneprest Hans Chr. Mamen en andakt. Formann i Roald Amundsen-komiteen, Erling Erichsen, holdt så åpningstalen. Deretter var det ordfører Haugens tur til å holde tale, før kongen foretok selve avdukingen. Arrangementet ble avsluttet med en omvisning i Roald Amundsens hjem, og deretter en festmiddag for inviterte gjester på restaurant Villa Sandvigen.

Selve statuen er 2,80 m høy og støpt i bronse. På sokkelen står det «Alltid mot nytt mål.» Den ble lagd av Arne Nikolai Vigeland (1900-1983). Statuen viser en barhodet Amundsen med skistav i venstre hånd og et sammenrullet flagg i høyre. Ved siden av løper en hund.

Bysten på Kolbotn torg
Lørdag 24. september kl. 13.00 skal det avdukes en byste av Roald Amundsen på Kolbotn torg. Bysten er lagd av kunstneren Leon Roald fra Vigra.

Du kan også gjøre deg kjent med prosessen bak utformingen av bysten. I Kolben bibliotek har Oppegård kunstforening en fotoutstilling som viser hvordan bysten har blitt til. Bildene er tatt av kunstfotograf Jan Roald. Den er tilgjengelig fra kl. 11.00 samme dag som avdukingen skal finne sted, og blir stående til 4. oktober.

Hurra for Amundsen!
I 2005 hadde forestillingen Hurra for Amundsen premiere på dekket på polarskuta Fram. Samme år ble forestillingen vist flere steder i Follo. Denne høsten blir den satt opp igjen med følgende spillesteder og datoer:
Lørdag 27. august kl. 18.00: Bøndenes hus i Ski.
Søndag 11. september kl. 14.00: Galleri Vera, Drøbak.
Onsdag 14. september kl. 18.00: Askim prestegård.
Mandag 19. september kl. 12.00: Kolben kulturhus, Kolbotn.
Onsdag 21. september kl. 19.00: Servicesenteret i Ski.
For billetter og mer info, se her: http://www.roskva.no/amundsen/

Foto:
Roald Amundsen-statuen på Svartskog, 2019.
Fotograf: Marit F. Nilsen/Nordre Follo kommune.
Bildet kan ikke brukes uten tillatelse fra Nordre Follo kommune. Les mer her: https://nordrefollokommune.imageshop.no/370002/Detail/Index/2961612

Kilder:
Harsson, Harry: Arne N. Vigeland og hans kunst, Øbas forlag, Ski 1979.
Oppegård Historielag.
Østlandets Blad 28. august 1972.