Denne sommeren vil Roald Amundsens 150-årsdag bli behørig markert. I hele uke 28 (11.-16. juli) vil det foregå en rekke arrangementer i regi av Muséene i Akershus. Det meste vil foregå i tilknytning til polfarerens hjem på Svartskog.

Uranienborg
Eiendommen på Svartskog ble Amundsens hjem i 1908. Stedet han kjøpte ligger idyllisk til helt nede ved fjorden omkranset av skog. Hovedbygningen er en to-etasjers trevilla oppført i sveitserstil.

Eiendommen var opprinnelig en husmannsplass, kalt Nedre Rødsten, og tilhørte Bålerud gård. Den eldste delen av hovedbygningen ble oppført på 1860-tallet, men har blitt påbygd flere ganger seinere. Fram til århundreskiftet var det ulike husmannsfamilier som bodde her.

I 1900 kjøpte Nils Julius Ytteborg Nedre Rødsten og brukte det som landsted – fram til Amundsen kjøpte det åtte år seinere. Amundsen ga eiendommen navnet Uranienborg, et navn han tok med seg fra hjembyen Oslo. Han vokste opp i Uranienborgveien 9.

Uranienborg ble Amundsens hjem i tjue år, fram til han døde sommeren 1928. Riktignok tilbrakte han en god del av disse årene på ulike ekspedisjoner og foredragsturnéer, men hjemmet ved Bunnefjorden var en rolig base der polfareren kunne samle krefter, forberede nye reiser og skrive bøker.

Amundsen slet ofte med økonomien og gikk konkurs i 1926. Uranienborg ble solgt til Fredrik Herman Gade og Peder «Don Pedro» Christophersen. Kjøperne lot imidlertid Amundsen få bo i boligen på betingelse av at han ikke kunne låne penger på huset igjen.

Huset etter Amundsens død
Sommeren 1928 døde Roald Amundsen og huset ble stående ubebodd. Mye ble værende slik Amundsen forlot det. I 1933 tilbød Fredrik Herman Gade Uranienborg til Den norske stat. Gade stilte ingen betingelser, men uttrykte ønske om at bygget skulle bevares mest mulig som et urørt minne over Amundsen. I tillegg var det viktig at eiendommen ikke forfalt, men ble godt vedlikeholdt.

I 1934 ble det ansatt en tilsynsmann som flyttet inn i et mindre hus på eiendommen, og arbeidet med å gjøre om Amundsens hjem til museum ble påbegynt. Uranienborg ble offisielt åpnet for publikum av Kong Haakon 1. mai 1935.

Follo museum overtok forvaltningsansvaret for bygget i 2002. Muséet er i dag en del av Muséene i Akershus (MiA).

Foto:
Roald Amundsen i sit Arbeidsværelse, Uranienborg, 1909.
Fotograf: Anders Beer Wilse
Kilde: Nasjonalbiblioteket.
Fritt tilgjengelig for bruk (Public Domain)

Trykte kilder:
Barr, Susan: «Roald Amundsens hjem på Svartskog» i Follominne 1992, Follo Historie- og museumslag, Drøbak 1992.
Norges matrikel; Matrikulerede eiendomme og deres skyld den 1 april 1903 i Akershus amt, J. M. Stenersens forlag, Kristiania 1904.

Nettkilder:
Lokalhistoriewiki: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Roald_Amundsen og https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Uranienborg_(Oppeg%C3%A5rd) og  https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Peder_Christophersen_(1845%E2%80%931930)
Mia: https://amundsen.mia.no/resource/uranienborgs-historie/
(alle besøkt 16. juni 2022, kl. 10-11.30)