Høsten 1953 var svært våt og det var nødvendig med ekstra arbeidshjelp på Ski søndre for å få kornet i hus. Landbruksavdelingen ved Oslo arbeidskontor sendte 20 personer til Ski. En av de som ble med og tok et tak var politikeren Gunnar Bråthen. Bråthen var direktør for Arbeidsdirektoratet. Han blei seinere Norges første lønns- og prisminister (1955-59) i Gerhardsens tredje regjering. Arbeidsfolka fra Oslo overnatta i stabburet på Ski søndre.

På bildet ser vi Bråthen til venstre og gårdbruker Thorleif Johannson til høyre. Arbeidstøyet var nok ikke det mest hensiktsmessige.

Kilder:
Ski Historielag
Stortinget.no