Disse barna gikk på skole på Siggerud for 150 år siden. De fleste er ukjente og vil trolig forbli det, men noen få navn har vi. Læreren, som sitter mellom guttene bak, er Sigvart Pedersen Stokstad. Av barna er det bare jenta som sitter som nummer fem fra venstre foran som er identifisert. Dette er Julie Boger.  

Sigvart Pedersen Stokstad
Sigvart Pedersen Stokstad var født i Tomter i 1847. Han studerte ved Asker seminar, blant annet under den seinere svært kjente skolemannen og politikeren Nils Hertzberg. Etter endt utdanning, blei Stokstad ansatt som lærer i Kråkstad kommune høsten 1867Han jobbet på Siggerud fram til 1879. Han hadde da et opphold i Kråkstad og på Vestfossen før han vendte tilbake til Siggerud i 1883. Stokstad var en høyt respektert og vel ansett person i kommunen. Foruten lærerjobben, var han kommunekasserer for Ski sogn og sekretær i ligningskommisjonen.  

I 1874 giftet han seg med Gina Sofie Hansen fra Siggerudtangen. Paret fikk to sønner, Sigurd Gustav (født 1875) og Harald Bernhard (født 1876). Harald var imidlertid sykelig og svak. Faren døpte han hjemme noe som gjerne ble gjort dersom man fryktet at barnet ikke ville leve lenge nok til at dette kunne gjøres i kirken. Harald døde da også som svært ung. Den eldste sønnen gikk etter hvert i farens fotspor og blei en høyt respektert lærer i Skien.  

Til Gjerdrum
I 1887 blei Stokstad ansatt som lærer ved Tori skole i Gjerdrum og flyttet dit. I 1908 blei han i tillegg kirkesanger i Heni kirke. Han jobbet ved Tori skole i over 30 år, fram til han gikk av i 1918, over 70 år gammel. 

I 1934 døde Gina Stokstad. Hun blei 77 år gammel. Hun blei først bisatt fra Heni kirke 24.mars og deretter gravlagt på Ski kirkegård to dager seinere. Sigvart Stokstad døde to år seinere, 16.april 1936, på parets bryllupsdag. Han blei nesten 89 år gammel. Han blei begravd sammen med kona på Ski kirkegård. 

Foto:
Elever ved Siggerud skole, 1870.
Fotonummer: 0213-132-0030
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Gunvor Berget.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag. 

Kilder:
Sæter, Ivar: Gjerdrum, Jubilæumsskrift 1914, Kristiania 1915.
Østlandets Blad 23.mars 1934 og 20.april 1936. 

Digitale kilder:
Digitalarkivet:
https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003839796 (Sigurd døpt 1875)
https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003840903 (Harald hjemmedøpt 1876)
https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052035001503 (Folketelling 1875)
https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036385000003 (Folketelling 1910)
https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001286299 (Bryllup 16.april 1874)
https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038013008240 (Folketelling 1865 Asker) 

Store Norske Leksikon: https://nbl.snl.no/Nils_Hertzberg