Her ser vi 1.klasse ved Gjedsjø skole for hundre år siden.

Foran fra venstre ser vi: Johan Bengton, Odvar Johannes Lie, Erling Langbråten, Sigurd Johannes Jørgenrud og Kristian Karlsen Landskog. Bak fra venstre står: Aasta Elfrida Kristiansen, Berte Mary Helgestad, lærer Marie Eide, Marte Alvilde Hansen Moseby, Margit Kristine Gustavsen og Dagny Marie Gulbrandsen.

I skoleprotokollen fra 1917 ser vi at elevene gikk 40 uker på skolen, men for denne klassen var det stort sett bare undervisning om onsdagene og lørdagene så det blei ikke så mange skoledager i løpet av året.

Barna fikk undervisning i bibelhistorie og Luthers katekisme. De leste Nordahl Rolfsens lesebok, bind 1. I regning lærte de addisjon og subtraksjon. I tillegg hadde de geografi. Der lærte de om Europa og ble kjent med europakartet.

Foto:
1.klasse ved Gjedsjø skole, 1917.
Fotonummer: 0213-079-0003
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Mary Colbjørnsen.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Kilder:
SLA: Skoleprotokoll for Gjedsjø skole 1903-1925 og 1912-1925.